Centrale Security Schiphol

foto
Peutz

'Schiphol verbouwt, vernieuwt en verbindt'

Dat is de kernzin waarmee het project Centrale Security door Schiphol is ingeleid. De Centrale Security is vanaf juni 2015 operationeel en biedt een efficiënter securityproces. Voorheen hadden alle 71 gates een eigen, decentrale security opstelling. De nieuwe centrale securityfilters zijn gericht op een hoge mate van service en snelle doorlooptijd. Overstappende reizigers die nog een security check moeten ondergaan worden via een gescheiden routing naar de centrale filters geleid. Daarvoor zijn alle piergebouwen uitgebreid met een extra overlaging. De 25 gatehuizen met trappen maken het mogelijk dat de passagiers vanuit de vliegtuigen de juiste route volgen naar de centrale securityfilters. De extra ruimte bij de gates is gebruikt om de reizigers meer comfort te bieden. Daarnaast zijn nieuwe lounges gemaakt om te rusten tijdens de overstaptijd.

Energiezuinigheid en passagierscomfort

Peutz heeft de bouwfysische en akoestische advisering verzorgd. Energiezuinigheid en passagierscomfort gaan in de filosofie van Schiphol hand in hand. Warmte- en koelbehoefte zijn minimaal door de toepassing van thermisch geïsoleerde en zonwerende gevels en daken. Voor de gatehuizen en overlagingen zijn klimaatberekeningen gedaan om optimaal comfort te realiseren bij een minimum energieverbruik.

 De geluidwering van de beglazing en de daken zijn daarbij extra goed uitgevoerd om geluidhinder vanwege de vliegtuigen te voorkomen. Juist in de lounges waar overstappende passagiers een rustmoment hebben is het geluid van buiten minimaal. Juist om die rustige omgeving te bieden zijn de klimaatinstallaties zo uitgevoerd dat installatiegeluid niet hoorbaar is.

Ook het geluid van grote aantallen passagiers kan hinderlijk zijn zonder de juiste maatregelen. Om bij drukte het akoestisch comfort in de transferhallen, de security filters en de verkeersruimten te behouden, zijn akoestische plafonds toegepast, op sommige plekken aangevuld met akoestische panelen. Voor de reizigers zijn deze voorzieningen niet zichtbaar: alles is geïntegreerd in het architectonisch beeld.

Omroepinstallatie

Voor een goede communicatie naar de passagiers is een verstaanbare omroepinstallatie essentieel: het toegepaste concept in Schiphol is bedacht en uitgewerkt door Peutz. Met de uitbreiding van vloeren in de vertrekhallen en extra verdiepingen op de pieren is ook de omroepinstallatie uitgebreid en aangepast waar nodig. Hiervoor heeft Peutz de akoestische berekeningen gemaakt en aanwijzingen gegeven voor de elektroakoestische installatie. Tenslotte zijn praktijkonderzoeken gedaan in verschillende delen van de luchthaven om ruimteakoestiek, geluidniveaus en verstaanbaarheid van de omroepinstallatie te testen.

Schiphol vindt in Peutz al decennialang een vaste partner voor alle akoestische aspecten, als het gaat om ruimteakoestiek, verstaanbaarheid, elektroakoestiek, geluidemissie naar omgeving en geluid op de arbeidsplaats. Het project Centrale Security illustreert de veelzijdigheid van geluid in een serie van een groot aantal akoestische projecten op de wereldluchthaven Schiphol.

Opdrachtgever
Schiphol
Stad
Amsterdam
Land
Nederland