Cultuurgebouw

foto
Jeroen Musch

Rondom de in 1991 gebouwde schouwburg en muziekschool in Hoofddorp is in 2010 een Cultuurgebouwencomplex gerealiseerd. Het betreft daarbij onder andere een verbouwing van de schouwburg en uitbreiding met een vlakke vloerzaal en extra foyerruimten, en verhoging van de toneeltoren. Verder was er sprake avn renovatie van de bestaande muziekschool en uitbreiding hiervan met o.a. een eigen vlakke vloerzaal (aula) en 10 popoefenruimten (doos-in-doos konstrukties) en kantoren. Daarnaast werden een nieuw poppodium met 2 popzalen en bijbehorende oefenruimten, en de bouw van een nieuwe bibliotheek en gezamelijke horecafuncties gerealiseerd.

Het totaal betreft ca. 21.000 m² vloeroppervlakte, waarvan 14.400 m² nieuwbouw. Het theater, de muziekschool, de bibliotheek en het poppodium zijn als vier aparte bouwvolumes gesitueerd onder een gezamenlijk dak en daardoor onderling verbonden, met diverse passages als verbindingsgebied. Door deels visueel transparante gevels zullen ’s avonds vanaf het aanliggende plein de verschillende activiteiten in het gebouw duidelijk te zien zijn.

Geluidisolatie

Vanwege de onderlinge geluidisolatie-eisen tussen de verschillende zalen en de geluidemissie naar de woonomgeving zijn dak- en gevelconstructies met hoge geluidisolatiewaarden toegepast, en zijn de nieuwe zalen akoestisch volledig gescheiden (gedilateerd). De popoefenruimten in de muziekschool en het poppodium zijn als volledige doos-in-doos-constructies uitgevoerd. De indeling van het gebouw en met name de verdiepingshoogtes zijn bepaald op basis van de akoestische eisen. Met behulp van onder meer doos-in-doos constructies en plaatselijke dilataties zijn hoge geluidisolaties gerealiseerd.

Theaterzaal

Akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid

Bij de advisering is naast de akoestische aspecten (met name geluidisolatie, doos-in-doos-constructies, en ruimteakoestiek van de zalen en oefenruimten) ook aandacht besteed aan bouwfysische aspecten en de brandveiligheid (ontvluchting) van het totale complex.

Foto's van het complex tijdens de officiële opening. De bouwvolumes zijn door passages op verschillende niveaus aan elkaar verbonden.

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
Stad
Hoofddorp
Land
Nederland