De Haagse Hogeschool

Aan de Rotterdamseweg te Delft is de meest energiezuinige school van Nederland gerealiseerd. Op deze kenmerkende hoek van de TU-wijk is nu De Haagse Hogeschool Delft, “Academie voor Technology, Innovation & Society” gehuisvest. Dit is de nieuwe naam voor de bekende TH Rijswijk waar hele generaties technici hun opleiding hebben gevolgd.

Bijdrage van Peutz

Het gebouwconcept kenmerkt zich door een zeer goed geïsoleerde thermische schil welke is voorzien van HR++-beglazing met een zeer lage zontoetredingsfactor (g < 0,26). Het energiegebruik voor verwarming en koeling wordt daardoor sterk beperkt. Warme en koude worden opgewekt door een elektrische warmtepomp in combinatie met warmte- en koudeopslag in de bodem. Het parkeerdek is voorzien van een collector waarmee de koude- en warme bron worden geladen. Daarnaast is het dak voorzien van 20 m2 thermische zonnecollectoren voor warmtapwater, 150 m2 PV-cellen voor de opwekking van elektriciteit en de mogelijkheid voor een windturbine.

 

In het gebouw wordt door middel van verschillende type sensoren het gebruik geanalyseerd en worden de technische installaties zelflerend bijgestuurd. Zo worden verwarming en koeling in een vertrek uitgeschakeld bij het openen van een raam en wordt de ventilatie uitgeschakeld wanneer een vertrek niet wordt gebruikt.

Het gebouw is voorzien van een hybride ventilatieconcept waarbij de lucht uit de vertrekken via speciaal door Peutz ontwikkelde overstortroosters in de verkeers­ruimten wordt gebracht. In de winter wordt de lucht mechanisch afgezogen en de warmte teruggewonnen met een warmtewiel. In de zomer wordt de retourventilator uitgeschakeld en wordt de nog relatief koele lucht via het atrium overgestort naar buiten.

De advisering ten aanzien van brandveiligheid is ingestoken op de wens van de gebruiker een school te realiseren waarin een vrije flexibele indeelbaarheid en het creëren van open structuren mogelijk zijn. Daartoe is het gehele gebouw voorzien van een sprinklerinstallatie. De ontvluchting is mogelijk via het centraal gelegen atrium en via de noodtrappenhuizen.

Nationale Energie Toekomst-Trofee 2009

De diverse maatregelen resulteren in een energieprestatie welke slechts 1/3 van het wettelijke niveau van 2008 bedraagt. Ook op het gebied van duurzaamheid scoort het onderwijsgebouw zeer goed. De Haagse Hogeschool Delft heeft als meest duurzame schoolgebouw de Nationale Energie Toekomst-Trofee 2009 gewonnen. De NET-Trofee is de landelijke prijs voor energiezuinig wonen en werken van het ministerie van VROM/WWI en is op 4 november 2009 uitgereikt.

 

Opdrachtgever
Haagse Hogeschool te Den Haag
Stad
Delft
Land
Nederland