DUWO Studentenhuisvesting Oranjelaan

foto
Kim Zwarts

Op de leeggekomen hoekkavel aan de Oranjelaan en de Stationsweg in Den Haag zijn in opdracht van studentenhuisvester stichting DUWO uit Delft 57 zelfstandige studentenwoningen gerealiseerd. De woningen hebben een zekere mate van gemeenschappelijkheid, mede door toepassing van een centraal gelegen atrium. Ook maken commerciële ruimtes (winkels) onderdeel uit van het programma. Deze binnenstedelijke locatie wordt gekenmerkt door een smalle parcelering met kleinschalige individuele huizen. De wens van de gemeente Den Haag is om dit gedeelte van de stad uit te laten groeien tot een quartier latin, met een menging van studenten, starters en hoge en lage inkomens.

Bijdrage van Peutz

De berekende geluidbelasting door wegverkeer op de gevels is door toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen erg hoog. In het ontwerpproces heeft dat geleid tot een optimalisatie van de gevel, waarbij de wens van de architect om een Frans balkon in houten kozijnen te realiseren als uitgangspunt is genomen. Tijdens en na de bouw zijn uitgebreide metingen verricht aan de geluidwering van de gevel.

De woningen zijn voorzien van een collectief gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Daartoe zijn luchtbehandelingkasten op het dak gepositioneerd. Daarnaast zijn alle woningen uitgerust met een individuele energiemeter voor verwarming en warmtapwater. De studenten kunnen het energiegebruik online volgen waardoor een zekere bewustwording optreedt hetgeen gunstig uitvalt voor het energiegebruik in de praktijk. De energieprestatie van het gebouw is 18% onder de wettelijke norm (EPC Q/Q=0,82).
Het atrium heeft een ontmoetingsfunctie voor de studenten. Het atrium is voorzien van een automatisch geregeld natuurlijk ventilatiesysteem waarmee oververhitting in de zomer wordt voorkomen. De akoestiek is geoptimaliseerd voor het beoogde gebruik van de ruimte. Ten aanzien van brandveiligheid is een concept ontwikkeld en uitgewerkt.

Opdrachtgever
Stichting DUWO Delft
Stad
Den Haag
Land
Nederland