Gemeenschappelijk Milieukundig Laboratorium

foto
Peutz

Het milieukundig laboratorium van de faculteit van Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, TNO en Deltares is bedoeld voor gemeenschappelijk toponderzoek naar de invloed van de menselijke activiteiten op het klimaat, de lucht, de bodem en het water. Het gebouw staat op het Science Park te Utrecht, naast het bestaande TNO-gebouw, en is begin 2014 in gebruik genomen. Het gebouw bestaat uit 6 bouwlagen en een technieklaag op de dakverdieping. De gebouwhoogte is circa 30m². De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 8.465 m² bvo.

Laboratoria, onderzoek en onderwijs

Ten behoeve van toponderzoek en onderwijs zijn binnen het gebouw laboratoriumruimten voorzien. Het gebouw biedt ruimte aan chemische labs, cleanrooms en droge laboratoria. Een aantal laboratoriumruimten is geschikt voor onderzoek met elektronenmicroscopen en zijn trillingarm ontworpen. Hiertoe zijn specifieke voorzieningen aan de vloeren getroffen om trillingen vanuit de omgeving en vanuit het gebouw tot een minimum te beperken.

Flexibel en uitbreidbaar

Het laboratoriumgebouw heeft een compacte maat en is ontworpen op flexibiliteit en uitbreidbaarheid naar toekomstig gebruik. Bepaalde zones van het gebouw zijn specifiek ontworpen op meervoudig gebruik, waarbij eenvoudig kan worden opgeschaald van kantoorfunctie naar bijeenkomstfunctie of onderwijs, naar droge laboratoria of zelfs naar chemische laboratoria. De infrastructuur en de installaties, met name lucht, energie en data, zijn voorbereid en uitgevoerd met overcapaciteit. Door de toepassing van een automatische sprinklerinstallatie zijn brandscheidingen op de verdiepingen niet nodig, waarmee de indelingen van wanden, deuren en doorvoeringen volledig vrij is.

Duurzaam

Er zijn diverse maatregelen genomen om het gebouw verder te verduurzamen, met nadruk op terugbrengen van energieverbruik. De kwaliteit van de gebouwschil met betrekking tot thermische isolatie en luchtinfiltratie is met toepassing van drievoudige beglazing op topniveau. Om de energievraag voor verwarming en koeling terug te brengen is een warmtekoudeopslagsysteem toegepast in combinatie met warmteterugwinning via het ventilatiesysteem. Bij het aflopen van de bruikbaarheid als laboratorium kan het gebouw omgevormd worden tot onderwijsgebouw en eventueel tot kantoorgebouw. Voor de gevels is gebruik gemaakt van herbruikbare materialen en in de vloeren zijn materiaalbesparende voorzieningen toegepast. De hoge verlichtingseis in laboratoria is geoptimaliseerd middels daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie. Met Greencalc+ is een Milieu Index Gebouw behaald van MIG = 206 voor het GML als volledig laboratoriumgebouw.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht
Stad
Utrecht
Land
Nederland