Hoofdkantoor ABN AMRO

foto
Frank Greiner

Het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam (ca. 90.000 m2) bestaat uit een laag gedeelte, waarin onder meer de dealingroom, het auditorium en de congresruimte zijn ondergebracht en twee torens. De hoogte van de torens bedraagt 80 resp. 105 m. De oost- en westgevel van het gebouw zijn half rond, de kromming van de hoogbouwtorens is hierin doorgezet. Peutz bv was betrokken bij de nieuwbouw van het hoofdkantoor vanaf 1993. Daarbij is veel aandacht besteed aan het windklimaat rondom het gebouw met name aan de westzijde (loopgebied, hoofdentree).

Vervolgonderzoek n.a.v. veranderde omstandigheden

In aansluiting op onze advieswerkzaamheden bij het ontwerp en de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam is na een aantal jaar gebruik het gebouw op een aantal bouwfysische en klimaattechnische aspecten opnieuw beoordeeld. Doel hiervan was na te gaan in welke mate de kwaliteit van het gebouw door gebruik, veranderde omgeving en door veroudering gehandhaafd blijft. Er is een windtunnelonderzoek uitgevoerd om de representatieve windbelasting op zowel gevels als hoofddraagconstructie opnieuw te bepalen. Dit werd door ABN AMRO noodzakelijk geacht vanwege de mogelijk negatieve invloed op de windbelasting ten gevolge van de hoge gebouwen die sinds het oorspronkelijke onderzoek uit 1994 en oplevering van het ABN AMRO hoofdkantoor in de omgeving zijn gebouwd, dan wel op korte termijn worden gebouwd.

Opdrachtgever
ABN-AMRO Bank N.V.
Stad
Amsterdam
Land
Nederland