Jongerencentrum Attak

foto
Peutz

In het uitgaanscentrum van Tilburg is voor Attak een multifunctioneel gebouw gerealiseerd, voornamelijk ten behoeve van het jongerenwerk in Tilburg. In het gebouw zijn ook ruimten als een café, koffiecorner, fitness- en dansruimte, multifunctionele ruimtes en activiteitenruimtes ondergebracht. Deze ruimtes kunnen ook verhuurd worden aan andere doelgroepen zoals 65-plussers.

Geluidisolatie

De diverse activiteiten waarbij hoge geluid- en trillingsniveaus ontstaan kunnen gelijktijdig plaatsvinden. Onderlinge overlast is zo veel als mogelijk (binnen de financiële randvoorwaarden) beperkt door relatief zware akoestische voorzieningen.

In de kelder is een zaal ondergebracht waarin (pop)muziek gemaakt wordt met geluidniveaus tot 100 dB(A). In de betonnen kelderbak is een geluidisolerende "binnendoos" aangebracht in de vorm van buigslappe voorzetwanden, een buigslap trillinggeïsoleerd opgehangen geluidisolerend plafond, zware deuren en sluisconstructies.

Geluidsemissie

Gelet op de functie van het gebouw en de aard van de activiteiten is een akoestisch onderzoek verricht in het kader van het besluit "Sport, Horeca- en Recreatie inrichtingen Wet milieubeheer". De geluidsemissie als gevolg van het muziekgeluid in de kelder, het café en de fitnessruimte voldoet bij de woningen ruimschoots aan de normen.

Geluidsemissie meting

Opdrachtgever
Openbare Werken Gemeente Tilburg
Stad
Tilburg
Land
Nederland