Kantoorgebouw Victoria KPMG

foto
Peutz

Aan de rijksweg A16 is ten noorden van de Van Brienenoordbrug is het kantoorgebouw “Victoria” gerealiseerd als huisvesting van KPMG Accountants nv. Het gebouw bestaat uit twee gebouwdelen die verbonden zijn met een atrium. Onder het gebouw is een parkeergarage in twee lagen gerealiseerd met een totale oppervlakte van circa 13.000 m2 (480 parkeerplaatsen).

Bijdrage van Peutz

Gezien de locatie dicht bij het open water is in een vroeg stadium een windhinderonderzoek verricht. Van het gebouw en de omgeving is een maquette gemaakt voor het onderzoek in ons Laboratorium voor Windtechnologie. Rondom het gebouw is een veilig en comfortabel windklimaat gerealiseerd, mede dankzij de luifel boven de hoofdentree. In het onderzoek zijn tevens de winddrukken bepaald op de gevels en de ventilatieroosters ter dimensionering van de constructie en de installatie.
Het gebouw is per verdieping ingedeeld in brandcompartimenten. De verdiepingen, het atrium en de parkeergarage zijn niet voorzien van een sprinklerinstallatie. Voor de parkeergarage is op basis van gelijkwaardige veiligheid een integraal ventilatiesysteem uitgewerkt voor de normale gebruikssituatie en een eventuele brandsituatie. Hier is de brandbestrijdingsinstallatie op afgesteld.

Atrium als ontmoetingsplek

In het atrium zijn de receptie en de ontvangstruimte gelegen, de open trappen en liften ontsluiten de verdiepingen en op elke verdieping biedt een uitkragende vloer ruimte als ontmoetingsplek. De diversiteit in gebruik vraagt een zorgvuldig afgestemde ruimteakoestiek waartoe op diverse plaatsen in het atrium akoestische materialen zijn toegepast. In de vergaderzalen en het restaurant zijn de nodige maatregelen geadviseerd voor een goede ruimteakoestiek en een comfortabel achtergrondgeluidniveau. De geluidisolatie van de plafonds van de kantoren is beproefd in ons Laboratorium voor Akoestiek.
Door Peutz is de uitvoeringsfase begeleid en zijn in het werk aanwijzingen gegeven over de uitvoering van bouwfysische en akoestische aandachtspunten. In deze fase is tevens de inrichting definitief gemaakt en zijn ontvluchtingsberekeningen uitgevoerd voor de aanvraag gebruiksvergunning. Voor de oplevering zijn diverse opleveringsmetingen uitgevoerd, zoals akoestische metingen.

Opdrachtgever
Slavenburg's Bouwbedrijven
Stad
Rotterdam
Land
Nederland