Los Hoes

foto
Peutz

Los Hoes te Haaksbergen betreft een een onderwijsvoorzieningencentrum van circa 2.500 m2 verdeeld over twee bouwlagen, waarbinnen een basisschool, ruimten voor beweging/drama en spel, een bibliotheek en een kinderopvang zijn ondergebracht.

Het onderwijssysteem van de basisschool kent en 'open structuur' waarbinnen zoveel mogelijk in 'open leergebieden' (paleizen en ateliers genoemd) in plaats van in klaslokalen wordt gewerkt. Hierdoor zijn binnen het gebouw relatief weinig scheidingswanden aanwezig. Een dergelijk ontwerp stelt hoge eisen aan de ruimte-indeling en de ruimte-akoestiek. In samenspraak met de architect en gebruikers is gezocht naar een optimale indeling van ruimten en leergebieden afgestemd op het gewenste gebruik en zijn materialen zorgvuldig beoordeeld in relatie tot de ruimte-akoestische aspecten.

Akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid

De nieuwbouw is vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering begeleid en beoordeeld op de akoestische, bouwfysische en brandveiligheidsaspecten. Op het gebied van brandveiligheid is naast advisering ten aanzien van een zo optimaal mogelijke brandcompartimentering binnen het ontwerp, ook een permanente vuurlastberekening uitgevoerd.

De brandcompartimenten per verdieping

Opdrachtgever
ICS Adviseurs Zwolle
Stad
Haaksbergen
Land
Nederland