Meerrijk

In de nieuwbouwwijk Meerhoven in Eindhoven is het woon- en winkelcentrum Meerrijk gerealiseerd. Meerhoven is een uitbreiding van Eindhoven met 5.800 woningen en is gelegen tussen Eindhoven Airport en Veldhoven op de locatie van de oude startbaan.

Het project Meerrijk betreft de realisatie van ca. 650 woningen van verschillende typen. Daarnaast biedt het centrum onderdak aan winkels, scholen, een gezondheidscentrum, horeca-, sport- en vrijetijdsaccommodaties. Onder andere de school en de sportfaciliteiten zijn gerealiseerd in het oorspronkelijke luchthavengebouw dat bewaard is gebleven en nu wordt gebruikt als wijkcentrum 'De Hangar'. In totaal gaat het om 9.700 m² aan voorzieningen (detailhandel en horeca).

De nieuwbouw bestaat uit een viertal clusters waarin woningen, commerciële ruimte en een gezondheidscentrum zijn gesitueerd. Onder deze gebouwen zijn een parkeergarage (ca. 36.000 m²) en een expeditiehof (ca. 2.500 m²) gelegen. Deze liggen beiden half verdiept. Op dak van de parkeergarage tussen de bouwblokken is een openbaar gebied aangelegd dat door de bewoners gezamenlijk kan worden gebruikt. Het project wordt in fases gerealiseerd. De eerste fase, bestaande uit 50 eengezinswoningen en ca. 170 appartementen in zowel het koop- als huursegment, is eind 2012 opgeleverd.

Bijdrage van Peutz

Het project kenmerkt zich door de omvang van het aantal gebouw(delen) alsmede de grote natuurlijk geventileerde parkeergarage waarop het project is gebouwd. De parkeergarage is uitgevoerd als één brandcompartiment. Ten behoeve van de ventilatie van de parkeergarage alsmede het in kaart brengen van de rookverspreiding als gevolg van een mogelijke autobrand zijn meerdere CFD-rekenstudies uitgevoerd.

Voor dit project heeft Peutz advieswerkzaamheden verricht op het gebied van stedenbouwfysica (windklimaat, geluidbelasting op gevels van woningen), bouwfysica (daglichttoetreding, ventilatieberekeningen, spuiventilatie, detaillering), brandveiligheid (brandcompartimentering, vluchtroutes) en akoestiek (interne geluidisolatie, akoestiek verkeersruimten, installatiegeluid).

Opdrachtgever
ASR Vastgoed Ontwikkeling
Stad
Eindhoven
Land
Nederland