Minnaertgebouw UU

foto
Daria Scagliola

Het Minnaertgebouw op het Uithof-terrein van de Universiteit Utrecht herbergt een groot deel van de faculteit voor Natuur- en Sterrenkunde. Midden in het gebouw bevindt zich een grote centrale hal, waar regenwater hoorbaar kletterend in een enorme vijver stroomt. Het gebouw bevat verder een faculteitsrestaurant met 500 zitplaatsen, onderwijsruimten (collegezalen, werkcollegezalen, computerzalen en individuele studie/werkplekken, practicumzalen) en een kantoor- en onderzoeksgedeelte waar diverse vakgroepen/instituten en administratieve afdelingen zijn ondergebracht.

Inpandige vijver

Voor de hal zijn berekeningen verricht aan het temperatuurgedrag in de zomer, waarbij rekening is gehouden met de koelende werking van het water in de inpandige vijver. Dit water wordt ’s nachts aan de buitenlucht afgekoeld.

Ruimteakoestiek

Verder is aandacht besteed aan de ruimteakoestiek in de verschillende verblijfsruimten (met name collegezalen, restaurant, centrale hal). Enkele kantoren zijn als proefruimtes ingericht teneinde het effect van absorberende voorzieningen in de praktijk te beoordelen.

Overige aandachtspunten bij dit project waren de geluidwering van de gevel in verband met de nabijgelegen snelweg A27 en rookventilatie van de centrale hal met als doel het mogelijk maken van een veilige ontvluchting en een goede brandweerinzet.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht
Stad
Utrecht
Land
Nederland