Paleis van Justitie

foto
John Lewis Marshall – ter beschikking gesteld door ASR Vastgoed Ontwikkeling

In Amsterdam is voor de kop van het Westerdok aan de IJ-zijde van de Westerdoksdijk een Masterplan ontwikkeld, dat vijf gebouwen en een grote parkeergarage omvat. Twee van die gebouwen betreffen de nieuwbouw van een Paleis van Justitie.

Bijdrage door Peutz

Peutz was vanaf het ontwerp t/m de uitvoering betrokken op het gebied van bouwfysica, akoestiek en duurzaam bouwen, en heeft de audiovisuele installaties van vergaderzalen, restaurant, 15 rechtzalen en 4 digitale rechtzalen verzorgd.

Akoestiek

Aan de hand van de opgestelde eisen voor de diverse ruimten zoals zittingzalen, cellen, kantoren zijn voorzieningen voor wanden, vloeren en plafonds geadviseerd, zoals bijvoorbeeld zwevende vloeren, voorzetwanden en verlaagde geluidabsorberende dan wel -isolerende plafonds

Bouwfysica

Het binnenklimaat van de kantoren is onderzocht met behulp van een computermodel (CFD berekeningen). Aan de hand een schaalmodel dat in de windtunnel geplaatst is, is vervolgens het windklimaat op loopniveau beoordeeld en zijn voorzieningen geadviseerd ter verbetering daarvan, resulterend in een beweegbaar scherm. Ook is aan de hand van windtunnelonderzoek onderzocht wat de kwaliteit van de toegevoerde lucht is (zogenaamde verdunningsfactoren) in de parkeergarage en of daar sprake is van “kortsluiteffecten” (ongewenste menging van koude en warme lucht).

Daglichttoetreding

Aanvullend op de Bouwbesluiteisen zijn eisen gesteld aan het daglicht op de werkplek. Om hieraan te kunnen toetsen zijn berekeningen van de daglichtfactor voor diverse oriëntaties verricht. Daarnaast heeft een visualisatiestudie plaatsgevonden ter beoordeling van de indirecte daglichttoetreding in zittingzalen.

Audiovisuele installaties

De digitale rechtzalen maken gebruik van specifieke videoschermen die geïntegreerd zijn in de meubilering. Op deze schermen is digitaal bewijsmateriaal te zien voor rechters, advocaten, verdachten, en het publiek. Er is intensief onderzoek gedaan om te voorkomen dat de schermen reflecteren. Door speciale glazen platen over de schermen toe te passen zijn ze nu in elk licht goed zichtbaar.

Duurzaamheid

Het gebouw is goed geïsoleerd, heeft een zeer goede luchtdichtheid en is voorzien van HR++ beglazing met lage zontoetredingsfactoren. Het energiegebruik voor verwarming en koeling wordt daardoor beperkt. Warmte en koude worden opgewekt door een elektrische warmtepomp in combinatie met warmte- en koudeopslag in de bodem. Tevens wordt voorzien in warmteterugwinning (via warmtewielen) op de ventilatielucht. Verder wordt uitgegaan van een geoptimaliseerd vermogen voor verlichting, daglichtschakeling en aanwezigheidsschakeling. Hierdoor is een energiezuinig gebouw gerealiseerd.

Opdrachtgever
ASR Vastgoed Ontwikkelling
Stad
Amsterdam
Land
Nederland