Philips Lighting

Op de High Tech Campus te Eindhoven is het bestaande gebouw HTC 48 gerenoveerd ten behoeve van de divisie Philips Lighting te Eindhoven.

Atrium

Het bestaande gebouw HTC 48, bestaande uit een tweetal bouwlagen en een kelder, is ten behoeve van de renovatie gestript tot casco en voorzien van nieuwe E- en W-installaties. Twee van de drie patio's in de kern van het gesitueerde gebouw zijn bij het gebouw getrokken. Zo is de middelste patio verbouwd tot een atrium. Dit atrium heeft een dynamische- en levendige functie hetgeen inhoud dat in het atrium overleg- en ontmoetingsplaatsen voor medewerkers zijn gesitueerd en de mogelijkheid voor het geven van presentaties en recepties aanwezig is. In het ontwerpproces is de inrichting en de materialisatie van dit atrium zorgvuldig beoordeeld in relatie tot met name het ruimte-akoestische aspect. De tweede patio is ingericht ten behoeve van het Light Application Center (LAC); in deze ruimte worden met name product-presentaties gehouden.

Workplace Innovation

Een groot gedeelte van het gebouw is ingericht als zogenaamd Workplace Innovation (WPI). WPI betreft een nieuwe wijze van werken in een kantooromgeving. Belangrijke aspecten voor dit “nieuwe werken” zijn flexibele werkplekken, de mogelijkheid tot formele- en informele contacten tussen medewerkers, mobiliteit et cetera. WPI is gebaseerd op een “open” kantoorinrichting met daarin diverse overleg- en concentratieruimten. Voor het goed functioneren van een dergelijke kantoorinrichting zijn de ruimteakoestiek en de interne geluidisolatie van wezenlijk belang. Aan de aspecten ruimteakoestiek en interne luchtgeluidisolatie is dan ook bijzondere aandacht besteed in het ontwerp- en uitvoeringsproces.

Naast de bovengenoemde akoestische aspecten is er ruimschoots aandacht besteed aan de brandveiligheid, de ontvluchting en de thermische isolatie van de gebouwschil. Het gehele gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie, uitgangspunt voor de ontvluchting is het nieuwbouwniveau conform het Bouwbesluit. De bestaande beglazing is volledig vervangen door HR++ glas en het bestaande (niet geïsoleerde) dak is voorzien van thermische isolatie.

Opdrachtgever
Brink Groep
Stad
Eindhoven
Land
Nederland