P&O Ferries

foto
Peutz

P&O Ferries is gelegen aan de Beneluxhaven te Rotterdam en betreft een roll-on roll-off veerdienst voor voornamelijk passagiers en vracht naar Groot-Brittannië. Op het terrein van P&O Ferries worden (tank)containers met verschillende soorten goederen, waaronder gevaarlijke stoffen, overgeslagen. Het bedrijf is geconfronteerd met een sterk wisselde markt waardoor behoefte is aan een zeer flexibele omgevingsvergunning voor het aspect milieu.

Bijdrage van Peutz

Peutz adviseert P&O Ferries al ruim 25 jaar ten aanzien van allerlei milieuaspecten, waaronder geluid en externe veiligheid (op- en overslag gevaarlijke stoffen). Zo heeft Peutz onder ander de revisievergunningaanvraag voor de inrichting verzorgd. In het kader hiervan is een QRA en een geluidmodel voor het stuwadoorsbedrijf opgesteld. Tevens zijn andere relevante milieuaspecten (o.a. lucht- en bodemkwaliteit) voor het bedrijf in kaart gebracht. Ook heeft Peutz in nauwe samenwerking met P&O de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) opgesteld.

Recent zijn de werkzaamheden van Peutz voor P&O uitgebreid richting het thema brandveiligheid. In het kader hiervan wordt gewerkt aan een brandveiligheidsplan.

Opdrachtgever
P&O Ferries bv
Stad
Rotterdam-Europoort
Land
Nederland