Stadhuis Den Haag

Het stadhuis te Den Haag biedt onderdak aan een groot aantal functies. Het herbergt het stadskantoor van de gemeente Den Haag, de openbare bibliotheek, winkels, verhuurkantoren en een parkeergarage. Het stadskantoor wordt gekenmerkt door twee gebouwvleugels grenzend aan een zeer groot atrium (circa 100 x 40 x 40 m3). De ontwikkeling van het gebouw is van 1987 tot en met 1995 op het gebied van bouwfysica, bouwakoestiek en installatieakoestiek gedurende ontwerp-, bestek- en uitvoeringsfase door Peutz begeleid.

Atrium

Middels schaalmodel-onderzoek is in de daglichtkamer een optimalisatie uitgevoerd met betrekking tot de glasoppervlakken en kleurstelling van de binnengevels van het atrium. Met hetzelfde schaalmodel op de bezonningssimulator kon worden bepaald waar zonwering nodig is.
Het klimaat in het atrium is zowel rekenkundig als met een 1:15 schaalmodel gesimuleerd. Dit om klimatisering en energiegebruik voor klimatisering te optimaliseren.
Om divers gebruik mogelijk te maken, is in samenspraak met de architect een prettige ruimte-akoestiek gerealiseerd.

Stadskantoor

Zowel de raadzaal als de trouwzaal worden gekenmerkt door ronde/cilindervormige wanden. Maatregelen ter voorkoming van sterke geluidfocussering zijn ontwikkeld en uitgevoerd. Ruimte-akoestische voorzieningen leiden tot een goede bespreekbaarheid in de zaal alswel richting publieke tribune.

Voorts zijn voor de raadzaal de elektro-akoestische spreekinstallatie en audiovisuele middelen ontworpen. Van het gehele project is een windtunnelonderzoek uitgevoerd waarbij luchtsnelheden en -drukken zijn gemeten. Op basis van de luchtsnelheden zijn diverse aanpassingen bij onderdoorgangen gepleegd en is een bomenbegroeiingplan opgesteld. Aan de hand van de drukken heeft de constructeur de atriumkapconstructie mede gedimensioneerd.

Voor de gevel is een specifieke detaillering opgesteld waarbij de architectonisch gewenste stijlbreedte van 40 mm kon worden gecombineerd met een goede koudebrugonderbreking. De gevel is op thermisch/hygrisch gedrag getest in een zogenaamde hot-boxopstelling. Van gevel en atriumdak is lucht- en waterdichtheid ter plaatse getest.

Luchtstromingen atrium

Na realisatie zijn in verband met herhaald gewijzigd gebruik in het atrium meerdere malen  metingen uitgevoerd met betrekking tot tochtklachten bij de receptiebalie en de frontoffice-balies. Op basis van deze metingen, bestaande uit meting van de Draught Rate en rookproeven, zijn in overleg met de gebruiker voorzieningen ontwikkeld ter verbetering van het klimaat in de nieuwe situatie.

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Stad
Den Haag
Land
Nederland