Vernieuwbouw Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

foto
Wiegerinck architectuur

Na de fusie van het Sint Lucas Ziekenhuis en het Sint Andreasziekenhuis is besloten om het bestaande Sint Lucas Ziekenhuis uit te breiden met nieuwbouw. Deze nieuwbouw is op zeer korte afstand van de A10 gerealiseerd waardoor sprake is van zeer hoge geluidbelasting op de oostgevels. Na de realisatie van deze uitbreiding zijn in het bestaande ziekenhuis verbouwingen en renovaties uitgevoerd. Het ziekenhuisbedrijf is niet onderbroken. Naast de advisering ten aanzien van interne geluidisolatie, ruimteakoestiek, thermische en akoestische isolatie van gevels, vloeren en daken, heeft ook de hinder van bouw- en sloopwerkzaamheden voor het ziekenhuis, alsmede het risico van trillingen voor het IT-systeem de nodige aandacht gevraagd.

Opdrachtgever
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam
Stad
Amsterdam
Werkzaamheden
akoestische en bouwfysische adviezen en metingen van VO tot oplevering
Land
Nederland