Zorgboogcentrum Ruijschenbergh

foto
Huybregts Relou

Het Zorgboogcentrum Ruijschenbergh te Gemert is een woonzorgcentrum dat bestaat uit 98 huur- en koopappartementen, 5 PG-Groepswoningen, en algemene ruimtes waaronder een atrium, keuken, restaurant, gezondheidscentrum, kantoren en parkeergarage.

Nieuwbouw

Het plan voor de nieuwbouw van het zorgboogcentrum is vanaf het ontwerp t/m de uitvoering beoordeeld op bouwfysische, akoestische en brandaspecten.

Gezien de verschillende gebuiksfuncties was de interne geluidisolatie een belangrijk aandachtspunt. Verder is speciale aandacht besteed aan de geluidisolatie tussen de besloten gemeenschappelijke verkeersruimten en verblijfsruimten van de woningen, waarbij in verband met het gewenste visuele contact ook ramen in de scheidingswand zijn opgenomen. Met betrekking tot brandaspecten is de situatie beoordeeld met als specifieke aandachtspunt de (sub)brandcompartimentering, ontvluchting en zelfredzaamheid van de oudere bewoners via de over meerdere bouwlagen aanwezige gemeenschappelijke verkeersruimten. Ook zijn de brandveiligheidsaspecten in de parkeerkelder in relatie tot het ventilatiesysteem onderzocht.

Branddeur in centrale verkeersruimte

Verder zijn de akoestische aspecten van de installaties beoordeeld, waarbij speciale aandacht besteed is aan de ventilatie-installatie in de parkeergarage, de trillinggeïsoleerde opstelling van de koelmachine op het dak en geluid van de WTW-units in de woningen. Ook is er gekeken naar daglichttoetreding.

Opdrachtgever
Hevo BV
Stad
Gemert
Land
Nederland