Zorgcluster Leidsche Rijn

foto
Peutz

Het gebied Zorgcluster Spoor bevindt zich centraal in Leidsche Rijn Utrecht. Het plangebied bestaat uit twee delen, namelijk een deel met zorgvoorzieningen en een deel waar Mitros Ontwikkeling 117 appartementen voor senioren heeft ontwikkeld naar ontwerp van Claus en Kaan Architecten te Amsterdam. De appartementen zijn gesitueerd in één appartementencomplex met drie verschillende gebouwdelen van 5, 9 en 12 bouwlagen. Er zijn ook bergingen, een entree en een gedeelte voor commerciële verhuur. Het plan is gerealiseerd door Trebbe Bouw West.

Advisering door Peutz

Peutz is intensief bij de ontwikkeling van het plan betrokken geweest. In het ontwerp zijn integrale adviezen ten aanzien van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid, energiebeheersing (EPC) en installatieconcept gegeven, inclusief alle bij de bouwaanvraag behorende rapportages. Tevens is in de eigen windtunnel van Peutz een windhinderonderzoek uitgevoerd naar mogelijke windhinder rond het gebouw in het kader van de Hoogbouwvisie gemeente Utrecht. In dit kader is ook een bezonningsonderzoek verricht.

Maquette voor windtunnel onderzoek

Opdrachtgever
Mitros Ontwikkeling te Utrecht
Stad
Utrecht
Land
Nederland