Geluidafstraling

Geluidafstraling sanitair conform ISO 3822.

In deze laboratoriummeetopstelling wordt de geluidafgifte van sanitaire installaties onderzocht. Het te meten object wordt in een speciale opstelling ingebouwd waarbij een bepaalde hoeveelheid water onder voorgeschreven druk door het object stroomt. De toevoerleiding is aan de “buitenkant” op een wand van een meetruimte gemonteerd. In die meetruimte wordt het geluidniveau gemeten.

Voorbeelden van te onderzoeken objecten zijn:

  • appendages (kranen, toiletreservoirs);
  • toevoerleidingen (stromingsgeluid, invloed van bevestigingsbeugels);
  • afvoerleidingen (verschillende materialen, invloed van de uitvoering van bochten, bekledingsmaterialen, bevestiging).

Onderzoek naar geluidhinder bij standleidingen in gebouwen door Peutz is verwerkt in supplement NTR 3219 Beperking van geluidshinder.