Contactgeluidisolatie

Contactgeluidisolatie en contactgeluidisolatie-verbetering conform ISO 10140-3.

Onder contactgeluidisolatie wordt verstaan de mate waarin contactgeluiden (schuiven van meubilair, loopgeluiden en dergelijke) worden geweerd. Bij contactgeluidisolatiemetingen in het laboratorium worden twee boven elkaar gelegen ruimtes gebruikt. Als contactgeluidbron wordt een hamerapparaat geplaatst op de te onderzoeken vloer van de bovenste ruimte. In de onderste ruimte wordt het geluidniveau gemeten. Wanneer het te onderzoeken monster een dak- of vloerconstructie is, dan wordt deze opgebouwd in de meetopening van 4,0 x 4,0 m2.

Als het te onderzoeken monster een vloerafwerkingsmateriaal betreft (parket, plavuizen, tapijt), dan wordt het monster in het laboratorium op een gestandaardiseerde vloer van 140 mm beton aangebracht en wordt de contactgeluidisolatieverbetering van de vloerafwerking bepaald.