Geluidabsorptie

Geluidabsorptie conform ISO 354

Een harde ruimte met glad afgewerkte wanden, vloer en plafond klinkt galmend en de geluidniveaus zijn hoog. Om de akoestiek van deze ruimte te verbeteren kan een geluidabsorberende wand- of plafondbekleding worden aangebracht. Het rendement van de aan te brengen voorziening wordt bepaald door de hoeveelheid (aantal m2) en de geluidabsorberende kwaliteit van de bekleding.

Deze kwaliteit wordt uitgedrukt in de absorptiecoëfficiënt, deze varieert van 0 voor niet absorberend tot 1,0 voor geheel absorberend. Productinformatie over de geluidabsorberende kwaliteit van een materiaal is gebaseerd op een meting in de nagalmkamer.

Hierbij wordt in een speciaal galmende ruimte (de nagalmkamer) de nagalmtijd vóór en ná het aanbrengen van een te onderzoeken constructie gemeten. Uit de verschillen wordt de absorptie berekend die door het meetobject in de nagalmkamer is toegevoegd.

Voorbeelden van te onderzoeken constructies of objecten zijn:

  • afwerkingsmaterialen voor plafonds, wanden en vloeren;
  • individuele objecten zoals (theater)stoelen, kantoorschermen, baffles en dergelijke.