Van een crisiswet tot een transitiewet Omgevingswet

14-11-2018

Op 6 september 2018 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) ingediend. Met de Chw wordt nagestreefd de procedures om onder andere woningbouw te realiseren, te verkorten, vereenvoudigen en te versnellen. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2021) zal de Chw komen te vervallen. Met de gewijzigde Chw wordt de mogelijkheid geboden alvast gebruik te maken van een aantal instrumenten uit de Omgevingswet. Op deze manier kunnen gemeenten experimenteren en ervaring opdoen met deze instrumenten. Op deze wijze is de crisiswet feitelijk getransformeerd naar transitiewet. De opgedane ervaringen bieden bovendien waardevolle informatie voor de wetgever om de regelgeving nog tijdig aan te passen als de evaluaties daartoe aanleiding geven.

Laatste nieuws

Voor meer achtergrondinformatie en het laatste nieuws betreffende de nieuwe Omgevingswet kan verwezen worden naar Actualiteiten/Omgevingswet van deze website.

Advisering door Peutz

Hoewel 2021 nog ver voor ons lijkt te liggen adviseren wij u om nu al rekening te houden met hetgeen op u af gaat komen. Het kan verstandig zijn om nu al actie te ondernemen, bijvoorbeeld als uw vergunning (milieu) aan revisie toe is. In andere situaties is het wellicht verstandiger om nog even af te wachten. Wij ondersteunen u graag bij het maken van deze strategische beslissingen.

Contact: k.vandernat [at] peutz.nl (Koen van der Nat)