Achmea Campus

Achmea is met circa 3.900 medewerkers een van de grootste werkgevers van Apeldoorn. Met betrekking tot huisvesting heeft Achmea een kernlocatiebeleid ontwikkeld. Door concentratie van de huisvesting op de locatie aan de Laan van Malkenschoten konden grote investeringen in de locatie aan de Prins Willem Alexanderlaan vermeden worden.

Het nieuwbouwplan omvatte aanvankelijk zeven nieuwe gebouwen, naast het bestaande CBM gebouw, te weten: twee Hofgebouwen, het Bosgebouw, het Deckgebouw, het Bruggebouw, het Vergadercentrum en het Logistiek gebouw. Uiteindelijk zijn vijf nieuwe gebouwen gerealiseerd.

Bijdrage van Peutz

Peutz heeft bij dit project een volledige opdracht advisering bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaam bouwen uitgevoerd. Zo is onder andere de energieprestatie van de zeven nieuw te bouwen gebouwen onderzocht. Dit is gedaan aan de hand van berekeningen conform de norm NEN 2916, middels de daarvoor beschikbare software (conform de NPR 2917). Aan de hand van deze berekeningen zijn adviezen uitgebracht over de installaties om te kunnen voldoen aan de ambities van de opdrachtgever, te weten een 30% betere energieprestatie dan vanuit de wet vereist. Deze berekeningen zijn ook gebruikt ter onderbouwing van de aanvraag bouwvergunning.

De opdrachtgever heeft ook ambities op het gebied van duurzaam bouwen. Door het ontwerp te toetsen met behulp van de rekenmethodiek GreenCalc+ heeft Peutz inzichtelijk kunnen maken dat ook aan deze ambities werd voldaan.

In het kader van de brandveiligheid is door Peutz niet alleen de ontvluchting van de gebouwen getoetst, maar ook naar de specifieke problematiek van het parkeren onder de gebouwen en het dek, waardoor een mogelijke brandoverslag situatie ontstaat. Van de parkeergarage onder het Vergadercentrum is een CFD-model gemaakt, teneinde de mechanische ventilatie van die garage zodanig te ontwerpen dat de rookverspreiding van een eventuele autobrand in de garage de inzet van de brandweer niet belemmert.

Op het gebied van de akoestiek is aandacht geschonken aan de geluidproductie van de diverse energie-installaties in het Energiegebouw en het voorkomen van overlast naar het aanpandig gelegen Logistiek gebouw. In het Bos- en Deckgebouw zijn op diverse plaatsen call-centers voorzien. Hier zijn diverse maatregelen genomen in de inrichting en ICT-voorzieningen om het gewenste akoestisch comfort te realiseren.

Opdrachtgever
Achmea Huisvesting B.V.
Stad
Apeldoorn
Land
Nederland