ADR classificatie vuurwerk

Transport (en opslag) van consumentenvuurwerk in Nederland mag alleen plaatsvinden als het consumentenvuurwerk als 1.4G of 1.4S geclassificeerd is en door een bevoegde autoriteit geautoriseerd is.

Op basis van de specificaties van een vuurwerkartikel en met behulp van een defaultlijst kan aan het vuurwerkartikel een (default) classificatie worden toegekend. Vaak voldoet deze classificatie niet aan de Nederlandse eisen (moet 1.4G of 1.4S zijn). Dan moet bijvoorbeeld worden aangetoond dat een artikel in de default klasse 1.3G uitgevoerd met een speciale verpakking aan de classificaties voldoet van 1.4G of 1.4S. 

Deze classificatie kan worden vastgesteld op basis van ervaringsgegevens of op basis van het uitvoeren van brandtesten (zgn. bonfire testen). Hierbij wordt het vuurwerk inclusief de transportverpakking in brand gezet en kijkt men wat de uitwerking van dit vuurwerk is naar de omgeving. Middels het toepassen van een speciale verpakking kan zwaarder consumentenvuurwerk (bijvoorbeeld 1.3G vuurwerk) toch als 1.4G of 1.4S worden geclassificeerd.

Opdrachtgever
diverse vuurwerkimporteurs
Land
Nederland, België en Duitsland