International School

foto
Arthur Bagen

Aan de Oirschotsedijk te Eindhoven is in de gebouwen van de voormalige Constant Rebeque kazerne de Internationale School Eindhoven (ISE) gehuisvest. Het project omvatte de renovatie / nieuwbouw van in totaal acht gebouwen te weten:

– Renovatie “poortgebouw” ten behoeve van kantoren en kinderdagverblijf ruimten.
– Renovatie van een drietal “logiesgebouwen” ten behoeve van basis- en/of voortgezet onderwijs.
– Renovatie van “officiersmess / manschappenzaal” ten behoeve van o.a. muziekruimten en praktijklokalen.
– Nieuwbouw ten behoeve van o.a. auditorium en diverse kantoren / personeelsruimten.
– Nieuwbouw sportgebouw.
– Nieuwbouw ten behoeve van basis- en/of voortgezet onderwijs.

Met uitzondering van het poortgebouw en het sportgebouw zijn alle gebouwen door middel van een kelder met elkaar verbonden. In deze kelder zijn eveneens diverse onderwijsruimten gesitueerd.

Hoog ambitieniveau

Het project kenmerkt zich door het hoge ambitieniveau op zowel de bouwfysische, akoestische en duurzaamheidsaspecten.
Vanaf het begin van het ontwerpproces tot aan de oplevering is Peutz als integraal adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid bij het project betrokken geweest. Zo is onder andere de energieprestatie van de gebouwen onderzocht, en zijn diverse berekeningen / onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de aspecten ruimteakoestiek, geluidwering gevel, daglicht, temperatuuroverschrijding, spraakverstaanbaarheid en brandveiligheid (vuurlast, ontvluchting).

De uitdaging lag voornamelijk in het realiseren van het hoge ambitieniveau in de bestaande gebouwen waarbij onder meer zeer hoge interne luchtgeluidisolaties gerealiseerd zijn tussen de muziekruimten onderling. Daarnaast voldoet de sporthal ruimschoots aan de zogenaamde NOC*NSF-eisen ten aanzien van de akoestiek.

De gestelde ambitie op het aspect duurzaamheid heeft geresulteerd in de toekenning van de BREEAM kwalificatie “GOOD”.

Opdrachtgever
Strukton
Stad
Eindhoven
Land
Nederland