Kanaleneiland Vlek 1 Blok A (Amundsen)

foto
Mecanoo

De nieuwbouw Blok A van het project Kanaleneiland Vlek 1 in Utrecht is gelegen aan het Amsterdam-Rijnkanaal direct naast de fraaie Prins Clausbrug. Blok A, met de naam Amundsen, bestaat uit een ondergrondse parkeerkelder voor 103 auto's en 119 gevarieerde appartementen. Het project is gerealiseerd in opdracht van de OCK, Ontwikkelings Combinatie Kanaleneiland, een samenwerking tussen de woningbouwcorporaties Mitros, Portaal, projectontwikkelaar Proper Stok en de gemeente Utrecht. De 119 koop­appartementen zijn verdeeld over twee torens van vier en elf woonlagen. De woon­oppervlaktes variëren van 47 m2 tot 120 m2. De architect is Mecanoo Architecten uit Delft.

Metamorfose voor Kanaleneiland

Kanaleneiland is één van de veertig krachtwijken die door voormalig minister Ella Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie zijn aangewezen. De wijk krijgt een ware metamorfose. Het totale vernieuwingsplan voorziet in de bouw van circa 800 nieuwe woningen, de renovatie van 800 woningen, 8000 m2 nieuwbouw beroepsonderwijs en 2000 m2 nieuwbouw wijkservicesentrum.

Ruimtelijke ordening

Peutz heeft voor dit project het bestemmingsplan opgesteld en heeft vrijwel alle technische onderzoeken hiervoor uitgevoerd. Een onderdeel van de ruimtelijk onderbouwing was onderzoek naar windhinder, bezonning, externe veiligheid almede het bepalen van de geluidbelasting op de gevel door wegverkeer.

Bouwakoestiek

De woningen zijn geluidbelast met name door wegverkeer op de Churchilllaan. Om de geluidbelastingen in overeenstemming te krijgen met het plaatselijke geluidbeleid, zijn de balkons naar naar de zijgevel verplaatst.
De appartementen zijn voorzien van akoestisch zwevende dekvloeren waarmee een hoge contactgeluidisolatie kan worden verkregen.

Thermisch comfort

Er waren strenge eisen gesteld aan het thermisch comfort in de woningen. Op basis van dynamische temperatuuroverschrijdingsberekeningen is een advies opgesteld met daarin onder andere het type beglazing en positie van de buitenzonwering.

Energie en installatieconcept

Het energie- en installatieconcept is door Peutz ontwikkeld en uitgewerkt. De woningen worden verwarmd door middel van een collectief warmtenet. De woningen zijn verder voorzien van natuurlijk toevoerventilatie middels (geluidgedempte) ventilatieroosters boven de kozijnen en een individuele mechanische afvoer.
De energieprestatie van het woongebouw is door Peutz bepaald en is circa 25% lager dan de geldende eis.

Brandveiligheid

Voor de ondergrondse stallinggarage is een (brand)veiligheids- en installatieconcept opgesteld waarbij de garage is gecompartimenteerd in meerdere kleinere brand­compartimenten. De benodigde mechanische ventilatie wordt daardoor beperkt. Om het energiegebruik voor de ventilatoren verder te verlagen is gebruik gemaakt van CO- en LPG-detectie. In de praktijk draaien de ventilatoren daardoor op minder toeren.

Opdrachtgever
OCK, Ontwikkelings Combinatie Kanaleneiland bestaande uit Proper Stok Rotterdam, Mitros, Portaal en de gemeente Utrecht
Stad
Utrecht
Land
Nederland