O-I Manufacturing Netherlands

Bij O-I Manufacturing Netherlands te Leerdam is sprake van een productiehal waar drinkglazen worden geproduceerd. In de productiehal staan grote ovens en machines die een grote hoeveelheid warmte afgeven. In de gevels en het dak van de productiehal bevinden zich ventilatieroosters respectievelijk -kappen. Het probleem was hier echter dat men tussen de machines, op enige afstand van de gevel, weinig meer merkte van de aanwezigheid van de ventilatieroosters.

Met behulp van Computational Fluid Dynamics is onderzocht waar het beste extra ventilatieroosters en -kappen konden worden toegevoegd. Hierbij is rekening gehouden met de vigerende vergunning in het kader van de Wet geluidhinder. Binnen de strikte randvoorwaarden die dit opleverde is een systeem geïmplementeerd dat tussen de machines een flinke klimaatverbetering heeft opgeleverd.

Zowel voor als na de berekeningen zijn uitgebreide metingen uitgevoerd in de productiehal. Op basis van de metingen is het CFD-model gevalideerd. Ook bleek er een goede overeenkomst te zijn tussen de voorspellingen omtrent het effect van de toegevoegde ventilatievoorzieningen en de metingen achteraf.

Opdrachtgever
O-I Manufacturing Netherlands
Stad
Leerdam
Werkzaamheden
Advisering inzake arbeidsomstandigheden met behulp van CFD, ventilatie
Land
Nederland