Technologiegebouw TU/e

foto
rudy uytenhaak + partners architecten

De nieuwbouw van het Technologiegebouw behoort tot de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en bevindt zich op de TU/e campus. In het gebouw zijn onderzoeksruimten ondergebracht waaronder een grote cleanroom. Verder zijn in diverse laboratoria meetapparatuur en analyseapparatuur opgesteld. De meest gevoelige meettechnieken zijn opgesteld op trillingsgeïsoleerde vloervelden in het eilandenlab. In het gebouw bevinden zich verder kantoren, vergaderruimten en een centrale open bijeenkomstruimte waar onder meer recepties gehouden worden.

Het plan is vanaf het ontwerp t/m de uitvoering door Peutz beoordeeld op bouwfysische en akoestische aspecten. Hierbij zijn de volgende aspecten aan bod gekomen: geluidwering gevel, interne geluidisolatie, ruimteakoestiek, temperatuuroverschrijding, condensatiegedrag en koudebruggen gevel, thermische isolatie, thermisch comfort verblijfsruimten.

Gevelisolatie

De noord- en oostgevel zijn opgebouwd uit isolatie met daarvoor glasplaten. De zuid- en westgevel zijn uitgevoerd in de speciaal ontwikkelde golfsteen. De ramen in deze gevels hebben zonneschermen van marmer.

Trillingen

In het plan is speciale aandacht besteed aan het trillingsvrij en trillingsarm opstellen van installaties en (meet)apparatuur. Specifieke omstandigheden en eisen met betrekking tot maximaal toelaatbare trillingniveaus voor apparatuur zijn met betrekking tot de bouwkundige opzet ontworpen en uitgewerkt. Hierbij is rekening gehouden met dynamische eigenschappen van de vloeren en de diverse vormen van aanstoting (weg- en railverkeer, gebouwinstallaties, lopen over vloeren). Tevens zijn de bevestigingsmogelijkheden van technische installaties, zoals pompen, ventilatoren, koelmachines, compressoren onderzocht, een en ander met het oog op de te verwachten snelheidsniveaus in de vloeren van laboratoria.

Opdrachtgever
Technische Universiteit Eindhoven
Stad
Eindhoven
Land
Nederland