VU O|2-gebouw

foto
Peutz

Het VU O|2-gebouw is het nieuwe onderzoeksgebouw van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het gebouw van circa 33.000 m2 bvo is ingericht voor het onderzoeksthema Human Life Sciences, waarbij meerdere instellingen deelnemen aan baanbrekend onderzoek. Sinds januari 2016 werken wetenschappers van de VU, het VUmc en de UvA in het O|2-gebouw samen aan vraagstukken van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek. Het O|2-gebouw staat naast het ACTA, bovenop de gezamenlijke parkeergarage, op de campus van de Vrije Universiteit langs de Zuidas van Amsterdam.

Het onderzoeksveld van Human Health and Life Sciences (H2LS) omvat vraagstukken rondom ziekte en genezing, gezond leven en gezond blijven. Medici, biologen, natuurkundigen, ethici, psychologen en bewegingswetenschappers werken samen om een antwoord te vinden op de zorgvragen van nu en de toekomst.

Bijdrage van Peutz

Door Peutz is het ontwerptraject geadviseerd, de bestemmingsplanwijzigingen en de uitvoeringsfase. Daarbij zijn stedenbouwfysica, windklimaat, beschaduwing, geluid naar de omgeving, bouwfysica, akoestiek, trillingen, veiligheid, energie en duurzaamheid aan de orde gekomen. Tot en met de inhuizing van onderzoeksgroepen van VU, VUmc en UvA is gespecialiseerde begeleiding gegeven, onder andere op het gebied van trillingarme laboratoria.

Winddynamica door de open gebouwstructuur

De open gebouwstructuur geeft wind vrij spel met als gevolg dat luchtstromingen rondom en door het gebouw een dynamisch en verrassend effect kunnen geven. In het Peutz laboratorium voor windtechnologie is de gebouwstructuur bestudeerd, waarbij de verschillende luchtstromingen inzichtelijk zijn gemaakt en de windhinder rondom het gebouw is getoetst. Vanuit de technische ruimten op de 5e en 9e verdieping wordt lucht vanuit de laboratoria afgeblazen en windstromingen rondom het gebouw zorgen ervoor dat verse lucht wordt aangezogen.

Veiligheid en stalen mikado's

Het veiligheidsconcept binnen het O|2-gebouw is gebaseerd op beheersing van een incident binnen streng beveiligde veiligheidscompartimenten en ontvluchtingsmogelijkheden voor medewerkers en studenten vanuit elk deel in het gebouw en in meerdere richtingen. Traditioneel zijn de bouwvoorschriften gericht op brandveiligheid. Voor dit laboratoriumgebouw is breder gekeken en de voorzieningen zijn afgestemd op verschillende denkbare veiligheidsincidenten. In het O|2-gebouw zijn diverse soorten laboratoriumruimten ondergebracht, waaronder biochemische labs, synthese labs, MLIII labs en een radionucliden lab. De voorzieningen binnen deze laboratoria zijn gericht op veiligheid rondom chemische en radioactieve processen en beheersing van de uitbraak van ziektekiemen.

De stalen constructie die de uitkragende verdiepingen draagt, is een specifiek onderwerp van studie geweest. Voor de zogenaamde mikado's is met bijzondere rekentechnieken het gedrag bij brand berekend en de sterkte bij een oplopende temperatuur.

Trillingarme laboratoria

Binnen het laboratoriumgebouw is een aantal specialistische onderzoeksopstellingen geplaatst op trillingarme vloeren. Bij onderzoeken op het gebied van biochemie, microbiologie en moleculaire celbiologie wordt apparatuur gebruikt die gevoelig is voor verstoringen van buitenaf, zoals geluid, trillingen en elektromagnetische interferentie. De vloerconstructie en de gebouwinstallaties zijn zodanig ontworpen dat een basiskwaliteit geldt voor alle laboratoria, voor een aantal specifieke ruimten zijn verdere voorzieningen getroffen.

Opdrachtgever
Vrije Universiteit Amsterdam
Stad
Amsterdam
Land
Nederland