Woningen Leidsevaartweg

foto
Google Street View

Voor twee woningen aan de Leidsevaartweg te Heemstede is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting ten gevolge van railverkeer. De woningen zijn gelegen in de geluidzone (Wet geluidhinder) van de spoorlijn Leiden-Haarlem. Door de verbouw en uitbreiding van de woningen neemt de geluidbelasting van de woningen toe. In het kader van de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen (voorheen bouwvergunning) moet onderzocht worden of de geluidisolatie van de gevels en het dak voldoet aan eisen voor de karakteristieke geluidwering uit het Bouwbesluit.

Bijdrage van Peutz

Met de gegevens van het Geluidregister Spoor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een akoestisch rekenmodel gemaakt. Met het rekenmodel is de geluidbelasting van de woningen berekend. Met de berekende geluidbelasting is de eis voor de karakteristieke geluidwering van de gevels en het dak bepaald. Op basis van de tekeningen van de architect is de karakteristieke geluidwering van het woningontwerp berekend. Met deze berekening zijn de benodigde maatregelen aan de gevel en het dak van de woningen bepaald (suskasten, dikte glas, kierdichting enzovoorts).

Opdrachtgever
Bewoners van de woningen
Stad
Heemstede
Land
Nederland