ventilatiesysteem

Brede School Poseidon

In 2013 is de nieuwbouw van een Brede School in IJburg te Amsterdam gerealiseerd. In de school worden twee basisscholen en een peuterspeelzaal ondergebracht. Op de verdieping boven de aula bevindt zich een gymzaal. Centraal in de school zijn twee speellokalen aanwezig die middels verplaatsbare binnenwanden gekoppeld kunnen worden aan de gemeenschappelijke ruimte zodat één grote gemeenschappelijke ruimte ontstaat met een vide naar de 1e verdieping.

De Haagse Hogeschool

Aan de Rotterdamseweg te Delft is de meest energiezuinige school van Nederland gerealiseerd. Op deze kenmerkende hoek van de TU-wijk is nu De Haagse Hogeschool Delft, “Academie voor Technology, Innovation & Society” gehuisvest. Dit is de nieuwe naam voor de bekende TH Rijswijk waar hele generaties technici hun opleiding hebben gevolgd.

Gemeentehuis

De installaties in het gemeentehuis van Wassenaar aan de Witte de Wittstraat voldeden niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Het binnenklimaat was onvoldoende en het geïnstalleerde elektrisch vermogen (onder andere door de aanwezigheid van vele koelunits) was dusdanig hoog dat een aanvullend trafohuis noodzakelijk was. Om dit laatste te voorkomen en het binnenklimaat te verbeteren schreef de gemeente Wassenaar een ontwerpwedstrijd uit. Deze wedstrijd werd gewonnen door Peutz.

Abonneer op ventilatiesysteem