gevaarlijke stoffen

PGS 15 en PGS 6: Wijzigingen opslag verpakte gevaarlijke stoffen direct toepassen

Als u verpakte gevaarlijke stoffen op- en overslaat is u vast niet ontgaan dat er onlangs nieuwe PGS-richtlijnen zijn gepubliceerd, namelijk PGS 15:2016 en PGS 6. PGS 15:2016 wordt nu al als Beste Beschikbare Techniek (BBT) beschouwd. Dit betekent dat ondanks dat deze richtlijn geen officieel aangewezen BBT-document betreft bevoegd gezag bij elke wijziging of oprichting van een activiteit deze versie van de richtlijn vaak hanteert. De PGS 6 (implementatie Brzo) kent een nieuwe bijlage voor PGS 15-opslagen.

Spoorzone

In opdracht van gemeente Gouda en NS Poort heeft Peutz meegewerkt aan de ontwikkeling van het Stedebouwkundig Masterplan voor de Stationsomgeving in Gouda. De spoorzone locatie moet plaats bieden aan een nieuw stationsgebouw, een bioscoop, hotel, 15.000 m2 kantoren, 110 woningen, 4.000 m2 overige voorzieningen en 450 parkeerplaatsen en een stallingruimte voor 5.000 fietsen.

P&O Ferries

P&O Ferries is gelegen aan de Beneluxhaven te Rotterdam en betreft een roll-on roll-off veerdienst voor voornamelijk passagiers en vracht naar Groot-Brittannië. Op het terrein van P&O Ferries worden (tank)containers met verschillende soorten goederen, waaronder gevaarlijke stoffen, overgeslagen. Het bedrijf is geconfronteerd met een sterk wisselde markt waardoor behoefte is aan een zeer flexibele omgevingsvergunning voor het aspect milieu.

Uw mening over het nieuwe Externe Veiligheidsbeleid telt. Nu is het moment voor commentaar!

Momenteel gaan de veranderingen op het gebied van externe veiligheid en opslag van gevaarlijke stoffen in sneltreinvaart. Recent zijn de PGS 15, PGS 31 en PGS 34 als concepten gepubliceerd.

De openbare commentaarronde is het moment om kritisch naar de wijzigingen te kijken. Wat betekenen de wijzigingen voor uw bedrijfssituatie? Daarnaast is het BRZO 2015 van kracht geworden en binnenkort worden de concepten van PGS 6 en PGS 29 gepubliceerd.

Abonneer op gevaarlijke stoffen