Cursusaanbod

Incompany cursusaanbod

Peutz Academy verzorgt incompany cursussen op vakgebieden waarin Peutz door de jaren heen veel kennis heeft opgedaan en de actuele ontwikkelingen bijhoudt (akoestiek, lawaaibeheersing, trillingstechniek, bouwfysica, duurzaam bouwen, wind- en milieutechnologie, veiligheid en arbeidsomstandigheden). Op deze pagina staat een actueel overzicht van de incompany curssussen die Peutz Academy aanbiedt.

Wilt u op de hoogte blijven van de incompany cursussen die Peutz Academy verzorgt, meld u dan aan voor de Peutz Actueel Peutz Actueel


€ 525,00 (ex btw)

Cursusprogramma

Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet zijn relevante wijzigingen op het gebied van de ruimtelijke ordening doorgevoerd. Uiteindelijk zullen met de verwachte komst van de Omgevingswet in 2019 de diverse regels voor ruimtelijke projecten worden samengevoegd. In de cursus wordt ingegaan op de instrumenten die een rol kunnen spelen bij planologische procedures voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van woningbouw of bedrijvigheid. Inzicht wordt gegeven in het begrip "goede ruimtelijke ordening" en de rol die milieu hierbij speelt. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de mogelijkheden om plannen en projecten mogelijk te maken. De cursus biedt die informatie die nodig is bij het opstellen of het kritisch beoordelen van ruimtelijke plannen.

Peutz organiseert, in samenwerking met de NEN, de cursus 'Basis PGS 15: de (on)mogelijkheden van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen'.

Onze Peutz-collega's, mevrouw ir. A.J. Pikaar en mevrouw D. Mooij MSc, verzorgen deze cursus.

Voor vragen over de cursus kunt u contact opnemen met Mijntje Pikaar, tel. 079 347 03 20, per e-mail m.pikaar [at] peutz.nl