Geluid in de Omgevingswet

Datum
25-09-2024
Prijs
€ 350,00 (ex btw)
Locatie
BCN Utrecht

De training

De regels omtrent het beheersen van geluid zijn veranderd onder de nieuwe Omgevingswet. Het doel hiervan is om geluidoverlast en milieuschade te beperken. Hiermee hebben de regels onder andere invloed op de industrie-, infastructuur, woningbouw etc.

De Omgevingswet combineert en integreert diverse regels omtrent ruimtelijke ordening, milieu, water, bouwen en natuur. Het doel is om duurzame ontwikkeling te bevorderen en een gezonde leefomgeving te waarborgen. Geluid is hier dan ook een belangrijk onderdeel van, want dit kan significante milieu- en gezondheidsschade veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan gehoorschade, stressgerelateerde aandoeningen en verstoring van dierenleven. De nieuwe beoordelingsystematiek van geluid in de Omgevingswet draagt bij de bescherming van het milieu en de gezondheid van de bevolking. 

In deze training wordt de nodige kennis aangereikt om de nieuwe geluidregels goed toe te passen. Actuele en praktische kennis wordt aangedragen van de complexe juridische wetgeving over het hele speelveld van geluid.

Doelgroep

Ben jij werkzaam bij een onderneming dat geluid veroorzaakt, een ontwikkelaar van geluidgevoelige gebouwen, overheid die plannen beoordeelt of geluidbeleid opstelt, handhaver of vergunningverlener van omgevingsdiensten of beheerder van infrastructuur of houdt je je op een andere manier bezig met omgevingslawaai? Dan is deze training voor jou. Enige kennis van geluid is een pre, maar geen vereiste.

Wat leer je?

- De wijze waarop het aspect geluid is opgenomen binnen de Omgevingswet
- In hoofdlijnen overzicht in de beoordelingssystematiek voor geluid
- Omgaan met geluidproductieplafonds, basis geluidemissie en geluid van milieubelastende activiteiten
- Welke meet- en rekenmethoden zijn er voor de verschillende geluidbronsoorten en welke nieuwe aspecten zijn hierin opgenomen

De Omgevingswet vraagt om zorgvuldige, lokale afwegingen op het gebied van geluid. Deze afweging kan alleen gemaakt worden als er adequate kennis omtrent dit onderwerp beschikbaar is. We doen dit middels een interactieve manier van lesgeven waarbij complexe aspecten op een begrijpelijke wijze en met praktische voorbeelden worden toegelicht.

Programma

De training bestaat uit 1 dagdeel van 4 uur waarin we aan de slag gaan met relevante theorie en aan de hand van praktische voorbeelden worden de regels inzichtelijk gemaakt

Woensdag 25 september 12:30 - 16:30 uur | BCN Utrecht

  • Omgevingswet, Bbl, Bkl, Bal, Omgevingsregeling en Bruidschat
  • Geluidbronsoorten, geluidaandachtsgebieden, standaard- en grenswaarden 
  • Geluidproductieplafonds en basis geluidemissie 
  • Omzetting zone naar GPP
  • Gecumuleerd en gezamenlijk geluid
  • Meet- en rekenmethode geluid wegen, spoorwegen en industrie

Docent

 
Eugène de Beer is al meer dan 30 jaar werkzaam in het werkveld van omgevingsgeluid en geluidbeheersing. Eugène is op meerdere vlakken betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe beoordelingssystematiek van geluid onder de Omgevingswet. Zo heeft hij het ministerie geadviseerd inzake grenswaarden voor piekgeluiden, de technische uitwerking verzorgd van de Aanvullingsregeling geluid en hernieuwde Handleiding meten en rekenen industrielawaai (thans bijlage IVh van de Omgevingsregeling) geschreven.

Kosten

€ 350,- per deelnemer. Inclusief lesmateriaal, koffie en thee. Exclusief 21% BTW.

Aanmelden of meer informatie

Diana van der Heijden

Diana van der Heijden
Meld u aan via d.vanderheijden [at] peutz.nl (d[dot]vanderheijden[at]peutz[dot]nl) of via dit formulier. Neem telefonisch contact op voor meer informatie via 085 8228 700.

Peutz houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de cursus uit te stellen of geen doorgang te laten vinden.