Eerste natuurvergunningen op grond van het Stikstofregistratiesysteem verleend

23-11-2020

Begin oktober zijn de eerste (definitieve) natuurvergunningen verleend voor woningbouwprojecten, waarbij depositieruimte uit het Stikstofregistratiesysteem is toegedeeld. Deze depositieruimte is gecreëerd door de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/uur per 16 maart 2020. Sindsdien kan voor woningbouwprojecten een beroep worden gedaan op deze depositieruimte met een vergunningaanvraag op grond van de Wet natuurbescherming. Voor onder meer het project Terrazzo in 's-Hertogenbosch is onlangs deze natuurvergunning verleend.

Hoe zat het ook alweer?

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 is stikstof één van de belangrijke aspecten geworden bij de vergunningverlening van woningbouwprojecten. Vooral bij woningbouw op korte afstand van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden bleek de bouwfase - met tijdelijke stikstofemissies en -depositie –het grootste knelpunt, waardoor vergunningverlening 'on hold' kwam te staan. Om de vastgelopen vergunningverlening weer vlot te trekken, is door de overheid het Stikstofregistratiesysteem ingesteld.

Stikstofregistratiesysteem

Het Stikstofregistratiesysteem is sinds het voorjaar in werking. Het is in feite een depositiebank: eerst is stikstofruimte gecreëerd middels verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 km/uur. Een deel van deze stikstofruimte (maximaal 70%) mag vervolgens worden besteed aan woningbouw- en infrastructurele projecten. Voor deze projecten kan depositieruimte worden gereserveerd, toegedeeld, afgeschreven en bijgeschreven. De omvang van de toe te delen depositieruimte moet worden berekend met AERIUS Calculator.

Terrazzo te 's-Hertogenbosch

Meteen vanaf de inwerkingtreding van het Stikstofregistratiesysteem hebben wij voor een aantal 'vastgelopen' woningbouwprojecten natuurvergunningen aangevraagd, waarbij een beroep is gedaan op de depositieruimte uit dit Stikstofregistratiesyteem. Één van deze projecten betreft het woningbouwproject Terrazzo met ca. 170 appartementen aan de Hofvijver van het Paleiskwartier te 's-Hertogenbosch. Dit project is gelegen op zeer korte afstand (ca. 300 meter) van het Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ en had ondanks verder gaande emissiereducerende maatregelen nog een 'resteffect' in de bouwfase. Het Stikstofregistratiesysteem bleek hier de oplossing.