Energie steken in installatieontwerp

18-01-2018

Peutz nodigt u uit.

Wij organiseren op 15 maart 2018 een relatiemiddag met als titel: Energie steken in installatieontwerp: zekerheid↑faalkosten↓

In onze snel veranderende samenleving speelt duurzaamheid van de woon- en werkomgeving een steeds grotere rol. Het klimaat verandert, het energie-akkoord vereist een zorgvuldiger gebruik van energie en de omschakeling op andere energiebronnen (energietransitie).

Ook het dynamisch gedrag van de diverse gebruikersgroepen, waarin ook brandveiligheid een steeds een grotere rol is gaan spelen, vereist dat ontwerpen van gebouwen en klimaatinstallaties nog slimmer en flexibeler worden opgezet. 

Een en ander vraagt om een integrale benadering van doelstellingen, ontwerpen en uitvoering en het intensief gebruik maken van elkaars kennis en kunde om al in een vroegtijdig stadium kwaliteit en haalbaarheid van een ontwerp te kunnen sturen en dit tot een succes te maken. Samenwerking tussen partijen in een vroegtijdig stadium is dus van groot belang.

Op onze relatiemiddag Energie steken in installatieontwerp: zekerheid↑faalkosten↓ gaan we in op diverse aspecten van dit thema, met name voor zover deze spelen binnen de woningbouw en utiliteitsbouw.  

Wij nodigen u van harte uit om hier aan deel te nemen op donderdag 15 maart 2018 in onze vestiging in Mook.

Meer details over het programma kunt u hier vinden of op onze speciale website www.relatiemiddag.nl

Wilt u zo vriendelijk zijn om ons vóór 1 maart te laten weten of u gebruik maakt van deze uitnodiging? Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich aanmelden via www.relatiemiddag.nl/inschrijving

Wij zien u graag tegemoet op donderdagmiddag 15 maart.

installatieontwerp