Ontwikkelingen in duurzaamheid: energie steken in installaties

27-03-2018

Op donderdag 15 maart 2018 vond het symposium 'Ontwikkelingen in duurzaamheid: energie steken in installaties' plaats. Het symposium werd door ruim 100 mensen uit het vakgebied bezocht.

In onze snel veranderende samenleving speelt duurzaamheid van de woon- en werkomgeving een steeds grotere rol. Het klimaat verandert, het energieakkoord vereist een zorgvuldiger gebruik van energie en de omschakeling op andere energiebronnen (energietransitie). Ook het dynamisch gedrag van de diverse gebruikersgroepen, waarin ook brandveiligheid een steeds grotere rol is gaan spelen, vereist dat ontwerpen van gebouwen en klimaatinstallaties nog slimmer en flexibeler worden opgezet.

Op het symposium is ingegaan op diverse aspecten van dit thema, met name voor zover deze spelen binnen de woning- en utiliteitsbouw.

Directielid van Peutz, Jérôme Eijsackers, opende de bijeenkomst. Stephan Dirkx vertelde vervolgens over het installatieontwerp als antwoord op het PvE en Marco van Beek ging in op de nieuwe rol van de installateur. Daarna volgde een aantal parallelsessies waarin deelnemers konden kiezen tussen: 'Installatiegeluid' door Jan Buijs en Pieter-Bas van Luipen; 'Thermisch comfort' door Paul Steskens en Ernst-Jan Lieskamp; en 'Brandveiligheid' door Harm Leenders en Jaap Wijnia.

Het symposium werd afgesloten met een netwerkborrel waarbij ook de gelegenheid werd geboden de laboratoria van Peutz te bezoeken (laboratoria voor akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en windtechnologie), waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met j.buijs [at] peutz.nl (Jan Buijs).