Vuurwerk: CE-markering en ADR-classificatie

17-01-2013

Het vuurwerk van Royal Fireworks uit Losser voldoet nu al aan de eisen van CE-markering en ADR-classificatie voor het seizoen 2013/2014. Dat is dankzij zorgvuldig overleg, enkele aanpassingen aan producten en de testen die wij in China uitvoerden, vlot en probleemloos verlopen.

Testen in China

Door de Europese Unie is voor consumentenvuurwerk een CE-markering (Conformité Européenne) verplicht gesteld. Wij hebben op onze Chinese testlocatie diverse veiligheidstesten uitgevoerd om deze certificering voor Royal Fireworks op orde te krijgen. Het gaat daarbij om zogeheten typetesten en batchtesten. In beide testronden zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Op basis van de testbevindingen zijn de benodigde certificaten door een Notified Body uitgegeven. De vuurwerkimporteur kan hiermee aantonen dat zijn producten aan de Europese veiligheidseisen voldoen.

Transport: ADR-classificatie

Het transport van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) is aan regels gebonden. Ook voor vuurwerk zijn strenge regels van toepassing. Vuurwerk valt onder ADR klasse 1, welke weer is onderverdeeld in diverse subklassen (1.1, 1.2, etc.). In Nederland is het verplicht dat al het consumentenvuurwerk tijdens transport en opslag voldoet aan de subklasse 1.4. Peutz heeft voor al het consumentenvuurwerk van Royal Fireworks deze ADR-classificatie verzorgd. Wij hebben daarvoor op onze Chinese testlocatie verpakkingstesten uitgevoerd, die vervolgens zijn geautoriseerd. Hiermee is formeel vastgelegd dat de vuurwerkproducten binnen Europa voldoende veilig kunnen worden vervoerd.

Klaar voor volgend seizoen

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het volgend vuurwerkseizoen alweer begonnen. Ook in dit seizoen zullen wij voor onze opdrachtgevers er weer op toezien dat de pyrotechnische producten aan de Europese veiligheidseisen voldoen. Om de veiligheid van o.a. vuurwerk verder te verbeteren zullen wij ook in 2013 de nodige onderzoeken uitvoeren.

Contactpersoon: c.dahrs [at] peutz.nl (Christiaan Dahrs)