Bedrijfsadvies

Heeft u plannen met uw bedrijf op een nieuwe locatie? Staat u voor een bedrijfsuitbreiding? Wij verzorgen graag de benodigde (technische) onderzoeken, meldingen, vergunningaanvragen, ruimtelijke onderbouwing zodat u tijdig beschikt over de benodigde toestemming(en) en kan beginnen met de realisatie van uw plannen. Zo komen we samen tot een succesvolle verwezenlijking van uw project.

Uw persoonlijk adviseur:

  • Een vast aanspreekpunt
  • Doorlopende ondersteuning
  • Integrale benadering waar nodig
  • Alle specialismen binnen handbereik

Vergunningaanvragen en meldingen:

  • Wabo (omgevingsvergunning)
  • Waterwet
  • Activiteitenbesluit

Milieuonderzoeken:

  • Geluid en trillingen (akoestisch onderzoek)
  • Luchtkwaliteit, geur en stof
  • Externe veiligheid
  • Bodem
  • Monitoring

Milieuzorg

  • Milieuzorgsysteem
  • Milieuhandboek
  • BBT/IPPC

Arbeidsomstandigheden (Arbo)

  • Geluid
  • Trillingen
  • Luchtkwaliteit
  • Klimaat
  • Licht

Juridische ondersteuning

  • Raad van State
  • Rechtbanken
  • Zienswijzen, bezwaar en beroep tegen
    • Bestemmingsplannen
    • Handhaving (dwangsom)
    • Vergunningverlening

Ruimtelijke ontwikkeling:

  • Ontwikkeling en ruimtelijke inpassing van een bouwplan
  • Opstellen of wijzigen van een bestemmingsplan
  • Afwijken van een bestemmingsplan

Bedrijfsmatige transacties:

  • Bedrijfsuitbreiding
  • Overname
  • Bedrijfssplitsing of grondoverdracht
  • Overdragen van geluidruimte