milieuzorgsysteem

Elk bedrijf – groot of klein – heeft te maken met milieuzorg. Maar het organiseren en structureren van die milieuzorg is voor veel bedrijven lastig. Met een milieuzorgsysteem of milieumanagementsysteem brengt u structuur aan in de milieuzorg binnen uw bedrijf. Het geeft overheden snel inzicht in de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) binnen uw bedrijf. Op die manier kunt u zekerstellen dat u voldoet aan wet- en regelgeving en vergunningen.

Wat doen wij?

Peutz ontzorgt. Door u het werk uit handen te nemen en een passend milieuzorgsysteem op te stellen. Wij hebben ervaring in uiteenlopende bedrijfssectoren en kennis van alle relevante milieuaspecten.