Aardwarmte Maasdijk: een zespotige spin

19-07-2022

De glastuinbouw staat voor flinke uitdagingen op energiegebied. Door middel van aardwarmte wordt op een duurzame manier warmte geproduceerd voor glastuinbouwbedrijven. Wat heeft een zespotige spin te maken te maken met het realiseren van drie aardwarmtebronnen in Maasdijk? Nu alles heeft het er mee te maken, figuurlijk dan. Want vanaf 1 boorlocatie gaat Aardwarmte Maasdijk als een spin onder de grond boren om uit drie ondergrondse bronnen warm water te winnen. Met voor iedere bron een aparte productie- en injectieput.

Spin

Deze drie bronnen vormen straks de ondergrondse spin die naar verwachting 50 MWth duurzame warmte levert aan bedrijven en woningen. Peutz is bij dit project betrokken als geluidadviseur ten behoeve van zowel de realisatie als exploitatiefase.

Hoe werkt aardwarmte?

Warm water wordt omhoog gepompt uit de diepe ondergrond: de Alblasserdam zandlaag op ongeveer 2,9 kilometer diepte. De warmte uit het opgepompte water wordt via warmtewisselaars overdragen op een lokaal warmtenet en geleverd aan de kassen in de directe omgeving. Het afgekoelde retourwater wordt via een injectieleiding de grond ingebracht. Daarom zijn er voor een standaard aardwarmteproject twee boringen nodig, een zogenaamd doublet.

aardwarmte

Geluid naar de omgeving

Het boren van een put duurt ongeveer een maand. In dit geval worden er 6 putten geboord verspreid over zo’n 1,5 jaar. De boorwerkzaamheden worden zowel overdag als 's nachts uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden worden diverse maatregelen getroffen om de geluidemissie naar de woonomgeving te beperken, zoals toepassing van low-noise installaties en plaatsing van afschermde voorzieningen. Daarnaast vindt door middel van geluidmonitoring een continue bewaking van de optredende geluidniveaus plaats. Nadat de boorwerkzaamheden zijn afgerond wordt het aardwarmtestation gerealiseerd. Ook hier worden maatregelen getroffen aan relevante geluidbronnen zoals de injectie- en transportpompen om de geluidemissie tijdens de exploitatiefase tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

 

Aardwarmte Maasdijk wordt gerealiseerd door HVC in samenwerking met warmtecoöperatie Maasdijk: een samenwerking van ruim 80 glastuin bouwbedrijven in Maasdijk en ‘s-Gravenzande en de Lier. In totaal vertegenwoordigen de telers gezamenlijk zo’n 500 hectare aan glastuinbouw. Peutz is eerder betrokken geweest bij andere aardwarmteprojecten zoals onder meer Trias Westland en Vierpolders.

Warmtebron