Audiologisch Centrum

foto
luijten|smeulders|architecten

Het Zorgverzamelgebouw te Tilburg is gebouwd in opdracht van de vestiging Tilburg van het TweeSteden Ziekenhuis en is in 2005 opgeleverd. In het Zorgverzamelgebouw is het Audiologisch Centrum Tilburg ondergebracht. In het Audiologisch Centrum wordt onderzoek gedaan en geadviseerd bij hoor-, spraak- en taalproblemen. Peutz heeft geadviseerd over de akoestische aspecten van het Audiologisch Centrum.

Interne geluidniveaus

Om op een verantwoorde wijze onderzoeken te kunnen uitvoeren zijn aan de meetkamers binnen het Audiologisch Centrum strenge eisen gesteld aan de interne geluidniveaus als gevolg van o.a. wegverkeer en de technische installaties. Ook de ruimteakoestiek en de geluidisolatie tussen de meetkamers onderling was erg belangrijk.

Doos-in-doos constructies

Om aan alle wensen te kunnen voldoen bleek het noodzakelijk om alle meetkamers binnen het Audiologisch Centrum uit te voeren als zogenaamde doos-in-doos constructies. Hierbij wordt de ‘binnendoos’ opgebouwd op een zwevende betonvloer, de ‘buitendoos’ staat op de constructieve vloer. Dit principe wordt consequent doorgezet, zodat ook een dubbele gevel ontstaat en een dubbele toegangsdeur van iedere meetkamer. Ook het ventilatiesysteem van de meetkamers moest akoestisch zo veel mogelijk van de overige ruimtes gescheiden worden. Door Peutz zijn alle bouwkundige details beoordeeld op bouwfysische en akoestische aspecten, ook is de trillingdemperselectie voor de zwevende vloeren verzorgd.

Metingen

Na oplevering zijn ter plaatse geluidmetingen verricht ter bepaling van de akoestische kwaliteit van de bouwkundige constructies en de technische installaties. Met de metingen is aangetoond dat aan alle eisen ten aanzien van de geluidisolatie, nagalmtijd en achtergrondgeluidniveaus wordt voldaan.

Geluidmeting ter plaatse

Opdrachtgever
TweeSteden Ziekenhuis
Stad
Tilburg
Land
Nederland