Bedrijventerreinen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verplichting voor de gemeenteraad opgenomen om bestemmingsplannen voor het gehele gemeentelijk grondgebied vast te stellen en deze iedere 10 jaar te actualiseren. Binnen de gemeente Castricum is sprake van diverse oudere bestemmingsplannen. Met de komst van de “nieuwe” Wro dienen deze plannen voor 1 juli 2013 - op straffe van het niet kunnen heffen van legeskosten - geactualiseerd en gedigitaliseerd vastgesteld te worden.

Voor een viertal bedrijventerreinen binnen de gemeente Castricum (Boekel, Castricummerwerf, Schulpstet en Heemstederweg) is er voor gekozen om één actueel digitaal bestemmingsplan bestemmingsplan op te stellen. Het bestemmingsplan dat Peutz opstelde heeft hoofdzakelijk een consoliderend karakter waarbij eventuele kleinschalige uitbreiding en/of wijzigingen overigens waar nodig wel worden mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan Bedrijventerreinen heeft zoals de naam al zegt betrekking op bedrijventerreinen in Castricum. De aard en omvang van de vier bedrijventerreinen waar het op te stellen bestemmingsplan op toeziet verschilt enigszins. Zo geldt alleen voor bedrijventerrein Boekel dat sprake is van een (geluid)zone. Het bedrijventerrein Castricummerwerf vraagt extra aandacht vanwege de combinatie van bedrijvigheid en wonen. De kleinere bedrijventerreinen betreffen Schulpstet en Heemstederweg. Bedrijventerrein Schulpstet is gelegen (aan de entree) in de kern Bakkum en is tevens het oudste terrein.

Extra aandacht is besteed aan de diverse milieuaspecten waaronder de ligging van een hoge druk aardgasleiding (externe veiligheid) en het aspect 'bedrijven en milieu-zonering'. De constructieve samenwerking met de gemeente Castricum heeft geleid tot een solide bestemmingsplan (zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0383.BPC12Bedrijventrn-ON01).
 

Opdrachtgever
Gemeente Castricum
Stad
Castricum
Land
Nederland