Fluitende roosters

foto
Peutz

Een speciale vorm van geluid vanwege luchtstromen zijn fluittonen ten gevolge van wind door stalen roosters, zoals worden toegepast bij objecten (gebouwen, viaducten). Deze fluittonen kunnen optreden bij bepaalde windsnelheden en –richtingen, met soms hoge geluidniveaus in de (woon-)omgeving tot gevolg. Deze kunnen, mede vanwege het tonale karakter, tot ernstige klachten leiden.

Bijdrage van Peutz

In het laboratorium voor akoestiek van Peutz in Mook is onderzocht onder welke omstandigheden dergelijke tonen optreden en hoe deze zijn te vermijden dan wel op te heffen door adequate maatregelen. In het Peutz-laboratorium is een luchtstroom over het testrooster geleid met verschillende snelheden en richtingen ten opzichte van het rooster. Door adequate demping van het ventilatorgeluid ten behoeve van deze luchtstroom is sprake van "stille" lucht, zodat alleen roostergeluid wordt gemeten. De afhankelijkheid van maaswijdte, draagstaafhoogte en aantal draagstaven van het rooster is bestudeerd. De oorzaak en de specifieke karakteristieken van deze geluiden hebben een directe relatie met de vorm en de opbouw van het toegepaste (stalen) rooster, waaronder het repeterende karakter en de scherpte van de randen van de rooster-onderdelen. Binnen een bepaald windsnelheidsbereik verandert de toonhoogte van de toon niet. Alleen het geluidniveau verandert bij verandering van windsnelheid. Bij een bepaalde toename van de luchtstroomsnelheid verspringt de toon van de ene naar de andere frequentie, waarna deze weer constant blijft binnen een bepaald snelheidsbereik. In sommige situaties worden twee frequenties waargenomen. Deze treden echter niet gelijktijdig op, maar alterneren in de tijd, dat wil zeggen “springen” heen en weer tussen die beide frequenties. Verschillende voorzieningen om dit roostergeluid te reduceren zijn onderzocht.

Opdrachtgever
Peutz
Stad
Mook
Land
Nederland