Maurick College

Het Maurick college is een scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium en telt zo'n 1800 leerlingen. Op 21 september 2012 werd het vernieuwde Maurick College in Vught officiëel geopend. De nieuwbouw van 6.500 m² werd al eerder, in december 2010, opgeleverd. Direct daarna werd de renovatie van het bestaande schoolgebouw van 6.000 m² opgestart. Dit gerenoveerde deel is in april 2012 in gebruik genomen.

Het hart van de school wordt gevormd door de aula. Het is de verbinding tussen de nieuwbouw en de renovatie. De aula is een bijeenkomstruimte, studieruimte en overblijflokaal en wordt bovendien gebruikt voor braderieën, theater en dans.

Duurzaamheid

Het hergebruik van de bestaande school is een bewuste keuze vanwege de duurzaamheid geweest. Op het gerenoveerde deel zijn mos-sedumdaken toegepast. De hoge daken zijn voorzien van zonnepanelen.

Multifunctionele aula

De tegenstrijdige akoestische eisen van de aula hebben geleid tot een compromis, waarbij rondom het podiumgebied klankkaatsers zijn toegepast, die functioneren als een versterker van (muziek)geluid van het podium richting de zaal. In de zaal zelf is een geluidabsorberend plafond toegepast, zodat bij aanwezigheid van veel personen het geluidniveau toch voldoende laag is.

Comfort

Hoewel het eerste uitgangspunt was om de lokalen op een natuurlijke wijze te ventileren, bleek na een studie van de verschillende comfortaspecten dat er voordeel te behalen viel door te kiezen voor een gebalanceerd, mechanisch ventilatiesysteem. De toepassing van warmteterugwinning leidt tot een lagere energierekening, waardoor de extra investering in het ventilatiesysteem vlot is terugverdiend.

Brandveiligheid

Vanwege de fasering nieuwbouw/renovatie en de hoge bezetting van de school is uitgebreid aandacht besteed aan de ontvluchtingsmogelijkheden tijdens de uitvoering. In het bestaande bouwdeel is de ontvluchting op het niveau van de huidige regelgeving gebracht.
In de aula kan veel brandbaar materiaal aanwezig zijn, in de vorm van goederen bij een braderie, decorstukken en rekwisieten bij dans- en theatervoorstellingen. Dat, in combinatie met een vloeroppervlak groter dan de in het Bouwbesluit voorgeschreven omvang van een brandcompartiment, heeft geleid tot een maatwerkoplossing. De door Peutz voorgestelde gelijkwaardige oplossing werd door het bevoegd gezag geaccepteerd, waardoor de aula nu gebruikt wordt voor de beoogde diversiteit aan activiteiten.

Opdrachtgever
Hevo BV
Stad
Vught
Land
Nederland