Opnamekliniek psychiatrische zorg

In opdracht van Pro Persona Nijmegen is in 2012 een nieuwe opnamekliniek voor psychiatrische zorg geopend. Het gebouw is onderdeel van de 1e fase van een masterplan voor renovatie en vervangende nieuwbouw van de bestaande gebouwen op het GGZ terrein aan de Panovenlaan te Nijmegen. Binnen dit masterplan zijn uiteindelijk 6 nieuwe gebouwen geprojecteerd met ieder een eigen identiteit en eigen specialisme op het gebied van psychiatrische zorg.

De nieuwe opnamekliniek waarin kortdurende intensieve klinisch psychiatrische zorg voor (jong) volwassenen wordt geboden, omvat in totaal 5 bouwlagen en biedt plaats aan circa 36 cliënten.

Het gebouw is opgedeeld in meerdere afdelingen met ieder een eigen veiligheidsregime. Zo is er ook een separeerafdeling aanwezig. Binnen dit alles bestaat echter wel de wens om het gebouw zo 'open' mogelijk, transparant en toegankelijk te maken. Dit stelt eisen aan onder meer de brandveiligheid maar ook het binnenklimaat.

Bijdrage van Peutz

Wij zijn vanaf de start VO tot en met de uitvoering betrokken geweest als adviseur op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en duurzaamheid.

Bouwfysische en duurzaamheidsaspecten

Gedurende het ontwerptraject en de realisatiefase is in nauwe samenspraak met de architect gezocht naar een zo optimaal mogelijke gebouwindeling in relatie tot de bouwfysische aspecten en zijn afgewogen materiaalkeuzes gemaakt mede in relatie tot de duurzaamheidsaspecten.

De huisvesting ligt in een openbaar zeer bosrijk gebied. In de gevel en detaillering is veel geleding aangebracht en extra zorg besteed aan de daglichttoetreding en een natuurlijke uitstraling.

In samenwerking met de adviseur technische installaties is gezocht naar een zo optimaal mogelijk installatie/klimaatconcept in relatie tot de bouwkundige opzet van gebouwschil. Het gebouw is voorzien van een luchtwarmtepomp en vloerverwarming/koeling. Belangrijk aspecten zijn hierbij de energie- en onderhoudskosten op langere termijn geweest, maar ook het welbevinden van de cliënten. Een en ander resulteert in een lage EPC.

Inzake de binnenluchttemperaturen 's zomers zijn meerdere temperatuuroverschrijdings-berekeningen uitgevoerd. Ter beperking van de zonnewarmtetoetreding zijn aan de buitenzijde voor de ramen (deels) speciale houten lamellen geplaatst die als permanente buitenzonwering dienen.

Akoestische aspecten, brandveiligheid en ontvluchting

Aandacht is besteed aan interne akoestische aspecten. Zo zijn de separeerkamers uitgevoerd als steenachtige doosconstructies die op speciale trillingdempende voorzieningen binnen het gebouwcasco zijn geplaatst. Verder is geadviseerd inzake de ruimteakoestiek in met name de gemeenschappelijk woonkamers en creativiteitsruimten.

Belangrijk is de brandveiligheid en ontvluchting binnen in de gesloten afdelingen. Hiertoe zijn onder meer opvang- en doorstroomcapaciteitstudies uitgevoerd en brandoverslagberekeningen gemaakt met het door Peutz ontwikkelde rekenprogramma Pintegraal. In samenspraak met Pro Persona en de brandweer Nijmegen is een speciaal op het gebouw toegesneden ontvluchtingsplan opgesteld.

Opdrachtgever
Pro Persona Nijmegen
Stad
Nijmegen
Land
Nederland