Spoorbrug over A1

foto
SAAone EPCM Bouwcombinatie V.O.F. te Diemen

In opdracht van SAAone EPCM Bouwcombinatie V.O.F. te Diemen is een onderzoek verricht naar de te verwachten geluidafstraling van een nieuw te bouwen spoorbrug over de A1 ter plaatse van Muiderberg.

De bestaande betonnen brug in de spoorlijn Amsterdam-Almere wordt in 2016 vervangen. Om voldoende ruimte en flexibiliteit voor de ligging van de rijbanen van de Rijksweg A1 te verkrijgen is een brug met een grote overspanning van 250 m benodigd. De brug is gesitueerd op relatief korte afstand van woningen. In de uitvoeringsovereenkomst tussen ProRail en Rijkswaterstaat worden eisen gesteld aan de geluidafstraling van de spoorbrug, geformuleerd in de vorm van een maximale brugtoeslag.

Door grote benodigde overspanning en de strenge geluideisen is gekozen voor een staal-beton-brug. De brug bestaat uit stalen liggers en bogen en een betonnen dek. De sporen zijn bevestigd op betonnen dwarsliggers, die in een ballastbed zijn gelegd. Tussen het betonnen dek en het ballastbed is een ballastmat gelegen om de door de trein veroorzaakte trillingen in het betonnen dek te beperken.

Bijdrage van Peutz

In de tenderfase zijn aan SAAone adviezen uitgebracht omtrent de keuze van de staal-betonbrug en de akoestische optimalisatie van het ontwerp en is een indicatie van de brugtoeslag gegeven op basis van ervaringsgegevens en literatuurgegevens.

In de ontwerpfase is een rekenmodel opgesteld uitgaande van de Eindige Elementen Methode (EEM), met als doel de trilllingresponsie en het afgestraalde geluidvermogen van de brug te bepalen. Voor de invoer van de excitatie is een tweede model opgesteld van een bestaande referentiebrug, de IJsselspoorbrug te Hattem. Aan deze referentiebrug zijn ook trilling- en geluidmetingen verricht. Met deze metingen en berekeningen is de te verwachten brugtoeslag voor de nieuwe brug te Muiderberg bepaald. Op basis van de resultaten van de berekeningen is het ontwerp van de brug geoptimaliseerd.

 

Zie ook het artikel Noise prediction of a steel-concrete railway bridge using a FEM, Euronoise 2015. Tevens is een uitgebreid artikel verschenen in het Ivormatie magazine januari 2017: De Grootste Spoorboogbrug van Europa.

Opdrachtgever
SAAone EPCM Bouwcombinatie V.O.F. te Diemen
Stad
Muiderberg
Land
Nederland