Tankstation Croonen

Tankstation Croonen wil uitbreiden

Het verkeer op de Maas en Waalweg (N322) langs Druten is in de loop der jaren flink toegenomen en zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. Bij het tankstation van W.J.M. Croonen & Zn. B.V., gelegen aan deze weg, neemt de vraag naar eetgelegenheid en rustplekken toe. Om aan deze vraag te voldoen wordt het tankstation uitgebreid met een wegrestaurant met parkeerterrein.

Extra wensen

De gemeente Druten wenste deze ontwikkeling te combineren met de realisatie van een vrachtwagenparkeerterrein bij het wegrestaurant, om de parkeeroverlast van vrachtwagens elders te beperken. Dit beveiligde parkeerterrein met sanitaire voorzieningen biedt ruimte aan 20 vrachtwagens. Het bestaande bestemmingsplan liet de vestiging van een wegrestaurant en een vrachtwagenparkeerterrein niet toe.

Bijdrage van Peutz

Peutz stelde een nieuw bestemmingsplan op (uiteraard volgens de laatste digitaliseringseisen), waarbij aangetoond werd dat de locatie vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening en milieu geschikt is voor de realisatie van de plannen. Ook voerde Peutz de benodigde technische onderzoeken uit, zoals geluid, luchtkwaliteit, bodem en externe veiligheid.

Het bestemmingsplan werd in juli 2013 vastgesteld door de gemeenteraad, de bouw van het wegrestaurant wordt vooralsnog voorzien in 2014.

Opdrachtgever
W.J.M. Croonen & Zn. B.V.
Stad
Druten
Land
Nederland