Air Products

Air Products levert luchtgassen, procesgassen en speciale gassen, performance materials, apparatuur en diensten aan klanten in een groot aantal sectoren, van de levensmiddelen- en drankenindustrie, de sectoren gezondheidszorg en persoonlijke verzorging tot en met de energie- en transportsector evenals de halfgeleiderindustrie.

Bijdrage van Peutz

Peutz adviseert Air Products sinds de jaren '90 over de geluidaspecten van de verschillende fabrieken van Air Products. Zowel voor de bepaling van het geluid op de arbeidsplaats als de geluiduitstraling naar de omgeving hebben wij vele geluid- en trillingmetingen op de fabrieken verricht en zijn voor de verschillende wijzigingen door de jaren heen diverse prognosestudies uitgevoerd.

In situaties waarbij de geluidemissie van een installatie dient te worden gereduceerd is in samenwerking met Air Products gezocht naar de meest kostenefficiënte en veilige oplossingen. In een aantal situaties heeft dit zelfs geleid tot metingen met zeer speciale geluidmeetapparatuur zoals een akoestische camera. Met het gebruik van deze speciale apparatuur konden de specifieke (bepalende) geluidbronnen in kaart worden gebracht, zodat geen grove kostbare maatregelen (zoals lange en hoge geluidschermen) noodzakelijk waren.

Voor Air Products staat veiligheid voorop. Dit betekent dat ook voor geluid duidelijk dient te zijn op welke locaties in de fabrieken specifieke gehoorbeschermende middelen noodzakelijk zijn. Peutz heeft de geluidniveaus (op arbeidsplaatsen) in de fabrieken in kaart gebracht, waarmee door Air Products op de juiste plekken afbakeningen en veiligheidsborden konden worden geplaatst.

Opdrachtgever
Air Products Nederland B.V.
Stad
Rotterdam (meerdere locaties)
Land
Nederland