Hijmans van den Bergh-gebouw

foto
Bart van Hoek

Het A.A. Hijmans van den Bergh-gebouw (ABC Onderwijsgebouw) is gevestigd in De Uithof te Utrecht. Het gebouw huisvest zowel WO, HBO als MBO opleidingen op het (bio)medische vlak. Kenmerkend voor het gebouw zijn de drie verticale ‘kokers’ welke de vijf bouwlagen van het gebouw doorsnijden. Ter plaatse van het middengebied tussen de kokers zijn op elke verdieping open studentwerkplekken gesitueerd. Aan de gevel zijn besloten ruimten aanwezig, waaronder (werk)collegezalen en kantoren. Het gebouw is uitgevoerd met betonkern-activering.

Akoestiek

In de ontwerpfase tot en met de besteksfase is geadviseerd met betrekking tot de ruimteakoestiek, de geluidisolatie van scheidingswanden, de geluidoverdracht van de begane grond naar de verdiepingen via de verticale kokers, het geluidniveau ten gevolge van technische installaties en de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie.

Bouwfysica

Verder is geadviseerd inzake diverse bouwfysische aspecten waaronder de thermisch/hygrische detaillering van de vliesgevel en zijn specificaties voor de lucht- en waterdichtheid van de vliesgevel aangeleverd. De luchtstromingen in de kokers zijn onderzocht ten aanzien van mogelijke tochtklachten met behulp van CFD (computational fluid dynamics) berekeningen.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht
Stad
Utrecht
Land
Nederland